Förtroendevalda

 

Styrelse

Ordförande

Åsa Rundquist, tel 08 – 83 67 77

Vice ordförande

Jörgen Mark-Nielsen, tel 08 – 27 43 74

Sekreterare

Richard Biel, tel 08 – 761 18 02

Vice sekreterare

Nina Vetter, tel 070 – 322 04 05

Kassör

Birgitta Wirén, tel 070 – 256 56 42

Övriga ledamöter

Berit Fransson, tel 08 – 82 78 27

Göran Ridnert, tel 08 – 546 646 82

Magnus Persson, tel 08 – 83 89 09

Ersättare

Per-Olof Adolfsson, tel 08 – 82 28 44

Siri Wahlquist, tel 08 – 83 59 82

Erik Meyer, tel 08 – 27 95 04

Revisorer

Nazar Nashat, tel 069 – 665 37 05 (sammankallande)

Jan Perers, tel 08 – 590 886 30

Per-Ove Nelstrand, 070 – 526 81 36 (ersättare)

Valberedning

Gunilla Åberg, tel 08 – 83 83 51 (sammankallande)

Ulla-Britt Frändberg, tel 08 – 82 29 44

Lillemor Cedin, tel 08 – 83 87 97