Förtroendevalda

 

Styrelse

Ordförande

Ulla Larsson, tel 08 – 82 65 77

Vice ordförande

Jörgen Mark-Nielsen, tel 08 – 27 43 74

Sekreterare

Richard Biel, tel 08 – 761 18 02

Kassör

Birgitta Wirén, tel 070 – 256 56 42

Övriga ledamöter

Göran Ridnert, tel 08 – 546 646 82

Magnus Persson, tel 08 – 83 89 09

Nina Vetter, tel 08 – 83 77 27

Ersättare

Anders Engström, tel 08 – 27 38 11

Siri Wahlquist, tel 08 – 83 59 82

Berit Fransson, tel 08 -82 78 27

Erik Meyer, tel 08 – 27 95 04

Revisorer

Nazar Nashat, tel 069 – 665 37 05 (sammankallande)

Åsa Rundquist, tel 08 – 83 67 77

Jan Perers, tel 08 – 590 886 30 (ersättare)

 

Valberedning

Gunilla Åberg, tel 08 – 83 83 51 (sammankallande)

Ulla-Britt Frändberg, tel 08 – 82 29 44

Lillemor Cedin, tel 08 – 83 87 97