Föreningsinformation

Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. Föreningen är ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Föreningens kansli finns på Charlottenburgs gård.

Klicka på respektive rubrik i vänsterspalten för att se föreningens förtroendevalda och stadgar, läsa om vår historia och vår vision samt ta del av våra utgångspunkter för ställningstaganden i plan- och miljöfrågor.