Hembygdsföreningen 96:e årsmöte

Deltagare på årsmötetFotograf: Deltagare på årsmötet

Deltagare på årsmötet

Tisdagen den 14 mars var det dags för Solna hembygdsförenings 96:e årsmöte som hölls i Stora Frösundas personalrestaurang. Cirka 80 medlemmar deltog i mötet som öppnades av föreningens ordförande Ulla Larsson.

Till mötesordförande valdes Lars-Erik Salminen och till mötessekreterare Rolf Brate. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och 2016 års styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Rolf Brate och Lars-Erik SalminenFotograf: Rolf Brate och Lars-Erik Salminen

Rolf Brate och Lars-Erik Salminen

Ulla Larsson valdes till ordförande i ett år. Berit Fransson och Erik Meyer invaldes i styrelsen efter avgående Gunilla Thyni och Caroline Arbenius. Se styrelsens nya sammansättning här.

Efter mötet serverades landgång med öl eller mineralvatten samt kaffe eller te med kaka.