Solna kulturmiljöpris 2016 till Annika Malmsten

Jörgen Mark-NielsenSolna hembygdsförening delar varje år ut ett pris till en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Med kulturmiljö avses den  miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.

I år gick priset till Annika Malmsten för hennes långvariga och framgångsrika arbete med att utveckla Kafé Sjöstugan till ett kulturellt centrum i Bergshamra. Priset delades ut på Charlottenburgskvällen den 2 juni.

I prismotiveringen skriver juryn bland annat:

”I år ger vi priset till en person som verkligen har utvecklat den lokala kulturmiljön i en av våra stadsdelar. Detta har skett på en och samma plats, vackert belägen vid en av stadens sjöar. Allt sedan 1999 har här bjudits på såväl lekamlig som andlig spis.,,

Kafé Sjöstugan är så mycket mer än bara ett kafé. Det är en plats för hela människan med alla tänk bara behov som vi har och samtidigt en plats för möten mellan olika människor. Ett kulturellt centrum i Bergshamra. Ett viktigt bidrag till att stärka identitet och samhörighet i denna stadsdel i Solnas utkant.”

Läs hela motiveringen här.

Dessa personer ingick i årets jury: Ulla Larsson, ordförande i hembygdsföreningen, Jörgen Mark-Nielsen, vice ordförande i hembygdsföreningen och Johanna Molvin, konst- och kulturstrateg i Solna stad.