Lär känna stadens alla parker

Ungefär en tredjedel av Solnas yta består av park och natur. Dividerar man denna yta med antalet invånare blir det drygt 100 kvadratmeter per person.

Parker och platser i SolnaFotograf: Parker och platser i Solna

Stadsbyggnadskontoret har nyligen givit ut en trevlig guide som berättar om 36 parker och platser i Solna – med olika storlek, karaktär, innehåll och historia.  I guiden finns också en karta som gör det lätt att hitta till dessa stadens gröna rum. Sannolikt finns det någon plats som du ännu inte har upptäckt.

Du kan hämta guiden i stadshuset.

Solna har under det senaste året fått tre nya små parker och torg som är värda ett besök: Fröfjärdsparken, Spegeldammsparken och Ektorget.

Klicka på respektive bild så öppnas ett fönster med en karta som visar platsen.

FrofjardsparkenFotograf: Frofjardsparken

 

 

 

 

SpegeldammsparkenFotograf: Spegeldammsparken
EktorgetFotograf: Ektorget