Ådalsbyn- en oas i Sollefteå

 

Sollefteå Hembygdsförening bildades 1927.

Förening förfogar över ett område tidigare kallad Bellevueplatån. Under föreningens två första år införskaffades de fyra första byggnaderna till Ådalsbyn, Mobäcksstugan, Skvaltkvarnen, Stolpboden och Strinnegården. Under årens lopp har flera hus flyttats till Ådalsbyn och till dags dato har Sollefteå Hembygdsförening inalles 12 byggnader, ett kulturarv som slukar pengar för sin vård men som ger besökaren en god upplevelse.

MOBÄCKSSTUGAN, en sexknutsbyggning som är hämtad från Tjäll i Multrå socken. Stugan uppfördes någon gång på 1700-talets mitt och har bebotts av Pelle Molins föräldrar och farfar. Huset används idag som förevisningshus med tidstypisk möblering och husgeråd.

SKVALTKVARNEN har stått vid Bodvillån i Resele och är från 1800-talets början. Den är numera skänkt till Kvarn- och Bagarsällskapet och är flyttat till deras område vid Bruksån.

STOLPBODEN har stått vid Kortingselet, en nu skiftad utslätter till Bölens by i Junsele.

STRINNEGÅRDEN är utflyttad från en större bondgård i Västerstrinne by i Multrå. Det sägs att gården har tillhört August Strindbergs förfäder. Gården är uppförd ca 1730 och är en parstuga med ett stort rum i varje gavel som användes som helgdagsstuga och det andra som kök. I mitten av huskroppen finns förstuga och kammare. Idag användes huset som utställning och visar på en gammeldagsmiljö med tidstypiska möbler och husgeråd.

VERKSTADSBYGGNADEN kommer från Sollefteå Bruk. Det ligger mitt på tunet och som på bruket användes huset till olika snickeriarbeten. Detta hus uppfördes på Ådalsbyn 1930, idag används huset för olika utställningar.

MJÖLNARSTUGAN kommer också från Sollefteå Bruk och består av kammare, kök och en liten förstuga. Används idag som försäljningslokar för Hantverksgruppen.

HÄRBRET  kommer från Sollefteå prästbod och den har ett klocktorn och fungerande klocka.

GROP-NISSES STUGA kommer från Bruksmon och används idag som uthyrningsstuga.

DANSBANAN stod färdig 1985, den används ofta till skiftande aktiviteter som dans, servering vid större arrangemang, tex. bröllop, filmvisningar, folkdansuppvisningar och annat när besökare behöver tex. skydd för regn mm.

KRAFTSKA TORPET, som var ett av Graninge Bruks kolartorp från mitten av 1800-talet, uppfördes på Ådalsbyn 1993. Torpet används idag som serveringsstuga på nedre botten och läsestuga en trappa upp.

SMEDJAN kommer från Sollefteå Bruk och används idag som förråd och verkstad.

BÅTMANSTORPET från Högsjö har flyttats från I21:s område på Hågesta efter regementsnedläggningen med tillhörande Fähus. Husen är ej helt färdigställda ännu, föreningen planerar att använda Båtmanstorpet till barr- och ungdomsverksamhet med slöjd som huvudsaklig inriktning. Huset har fått en bakugn där barn och unga skall få baka och grädda bröd på gammeldagsvis. Fähuset kommer framgent att användas till förråd tills föreningen har ordnat till utställningar i de olika husen. I framtiden skall fähuset användas som lek-yta för barn för att ge den förståelse för livet i gamla tilder förhöll sig.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter