Föreningens historia


Historia

Nedan följer en kort sammanfattning, årsvis, av viktiga aktiviteter i föreningens historia

1961

I september bildas Södra Vings Hembygdsförening. Viskans Kraft AB skänker en äldre kvarnstuga till föreningen. Kvarnstugan som låg vid Boga Kvarn utmed ån Viskan flyttade till en allmänning utmed sjön Tolken vid Tolkabro. Detta blir föreningens hembygdsgård med Bogastugan.

1967

Johan Ögrens sterbhus skänker den gamla ladugården på Åkerhult. Den flyttas till området vid Bogastugan

1968

Minnessten vid platsen för Töve kyrka sätts upp.

1970

Boken ”Ödetorp i Södra Ving” ges ut, inventeringen har pågått under hela 1960-talet. Till boken hör en karta som visar hur man kan finna de presenterade torpplatserna.

1972

En broschyr om hembygdsgården tas fram.

1978

Företagsdokumentation görs i Södra Ving. Fotografering av äldre bebyggelse, intervjuer och bandinspelningar med äldre personer genomförs.

1982

Södra Vings Pastorats Röda Korskrets skänker en fd bastubyggnad vid Tolkabro till hembygdsföreningen. Byggnaden kallas Lill-Boga. Efter restaurering av byggnaden används den till utställningslokal och som möteslokal.

1984

Ingrid Pettersson från gården Torp skänker ett markområde på 4000 kvm med en därpå belägen kollada till föreningen. Kolladan är ett minne från gengastiden. Markområdet ligger utmed riksväg 40 invid affären i Tolkabro. På området bedrivs lieslåtter.

1983

Tredje upplagan av Torpboken ”Ödetorp i Södra Ving” kompletteras med  tillägg

Om ”Ödekvarnar i Södra Ving”. Beskrivning av kvarnar och kvarnplatser  utmed Viskans utlopp från sjön Tolken redovisas, text- och kartmässigt.

1985

Tillsammans med Hökerums missionsförsamling reses en minnessten på platsen för Romsås första missionshus uppfört 1877.

1986

Hembygdsfilm av Sven Pärlhammar och Jan Töve Johansson är klar.(spelades in under 1983-86)

1988

Promenadvagnen från 1800-talet renoveras.

1991

Föreningen firar  30-års jubileum

1993

Smedjan från Ulvunga flyttas till Bogastugan. Gästbrygga utmed sjön Tolken anläggs.

1995

Bogastugan förses med nytt  enkupigt tegeltak.

2000

Dokumentation och fotografering av fastigheter i Södra Ving genomförs

2001

Föreningens hemsida är klar och ligger ute på nätet. Filmen ”En vandring genom sekler” av Bo Arabäck är klar. Föreningens 40-års jubileum firas i två dagar.

2006

Ladugårdens vasstak byts ut mot 1-kupigt lertegel och smedjan får samma typ av tegel.

2008

Nytt plåttak läggs på kolladan.

2009

Nytt tegeltak anläggs på Lill-Boga.
Föreningen får genom testamente 352 663 kronor.
Föreningen tilldelas kommunens kulturstipendium för arbetet med att framställa en hembygdsbok.

2010

Almanacka för år 2011 arbetas fram av föreningen. Almanackan innehåller fotografier från då och nu från socknen och med information om föreningens alla aktiviteter under det kommande året, jubileumsåret. Almanackan delas ut som en julgåva till alla hushåll i Södra Vings socken. Ca 1400 almanackor delas ut

2011

Södra Vings Hembygdsförening utses till –Årets Hembygdsförening 2011-av Västergötlands Hembygdsförbund
Hembygdsföreningen firar 50 års jubileum i dagarna två (6-7 aug)
Föreningens nya hembygdsbok –Södra Ving då och nu– är klar och premiärvisas vid jubileumshelgen.

2012

Södra Vings Hembygdsförening får utmärkelsen Årets Hembygdsbok som utdelas av Svenska Hembygdsförbundet. Utmärkelsen delades ut under högtidliga former vid den stora bokmässan i Göteborg.

2013

Föreningen anordnar en mycket uppskattad och välbesökt hemvändardag. Förutom evenemanget vid Bogastugan var skolan och kyrkan öppen för visning.

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2018-12-28 07:40:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2018-12-28 07:40:33) Kontakta föreningen