Artiklar 2018 -2020


Invigning av vagnboden

Invigning av vagnboden Lördagen den 10 oktober blev en ny milstolpe i Hembygdsföreningens historia. Efter ca ett år och många timmars ideellt arbete var det dags för invigning av vagnboden. Ingrid Öhlund hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till initiativtagaren till projektet, Konrad Samuelsson. Konrad berättade om arbetet och byggnadstekniken.
Grunden är en stenfot av stenar från en gammal byggnad och skänkts till detta. Ett stort antal timmer har skänkts och sedan sågats till lagom bredder och längder, allt för att passa ihop med en gamla ladan.
Efter denna berättelse var det dags för invigningen där alla som varit med och arbetat med byggnaden fick komma fram och klippa bandet.

 Men utan sponsorer hade inte vagnboden blivit verklighet och här har Ulricehamns Sparbank och Ulrikafonden varit med. Björn Andén ordförande för Ulrikafonden var på plats för att överlämna ett bevis på de 65.000 kr som föreningen fått för att göra detta verkligt.
Hela projektet har bedrivits som en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Image  Image

_____________________________________________________________________________________________________________________

Årsmöte 2020

Årsmöte med Södra Vings hembygdsförening. Söndagen den 13 september var det åter dags för årsmöte. För att anpassa det till den pandemitid som råder blev det denna gång i Kyrkans hus i Hökerum, med glest utställda bord och stolar stället för kaffe och tårta blev det frukt för att hålla energin uppe under mötet. Ordförande Ingrid Öhlund hälsade alla välkomna till 2020 års årsmöte och förklarade mötet öppnat, och blev även vald att leda kvällens möte. Som sekreterare för mötet valdes Gull-Britt Andersson. I en bra fungerande styrelse vill ingen sluta, så det blev om val av alla i styrelsen. Det handlar om kontinuitet, långsiktighet och engagemang.

Image

 

______________________________________________________________________________________________________________________


Kulturarvsdagen i Hökerum

De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening och Södra Vings Hembygdsförening ordnade i samarbete en fältexkursion till Hökerum och till fornminnesområdet vid Arnabo-området söndagen den 13 september.

Forminnesområdet är bl.a.beläget på fastigheten Hökerum 1:33 som ägs av De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. Fornminnesområdet är ett gravfält från järnåldern och inte mindre än 25 olika högar och stensättningar har inventerats fram vid olika tidpunkter.Dessa högar är tydliga på marken och området är delvis bevuxet med lövträd.

Ett 25 tal entusiaster mötte upp i det grådisiga vädret. Irené Arvidsson, ordf. i De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening hälsade alla välkomna och informerade om området med bl.a.  uppgifter från Riksantikvaries digitala arkiv Fornsök. Vidare informerade Holger Sandin fd. kassör i samma förening om hur området kommit i föreningens ägo. Alf Gustafsson Härna berättade om hur området förvaltas och sköts. Alf ordnade vidare att härligt kaffe över öppen eld kunde serveras och hembygdsföreningen kompletterade med säsongsmuffins.

Exkursionen upplevdes som ett uppskattat samarbete föreningarna emellan och initiativ togs om till nästa år ordna ett gemensamt slåttergille på platsen.

Nedtecknat av Ingrid Öhlund

Bilder

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Julen har dansats ut

Nu har elever från år 1 från Hökerums skola dansat ut julen vid Bogastugan.
Efter dansen blev det besök i Stugan där tomtemor Ingrid Söderberg delade ut godispåsar till alla barn.
Det blev även besök i smedjan där smederna Anders Pettersson och Konrad Samuelsson fanns och  eleverna fick prova på  hur det var ett smida järn. Det blev även tillfälle att titta på hembygdsföreningens samlingar på vinden och i ladan.

Tryck för fler bilder

Image
 
Image
           Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Berättarkväll på Hökerums slott 20 november.

Drygt 120 personer kom till ett vackert upplyst slott för att vara med på berättarkvällen. 

Ägaren Peter Strandmark inledde med att berätta om hur han och hans föräldrar renoverade slottet och gjorde det beboligt igen på 90-talet.
Därefter berättade Margareta Franzén om hur det vara att bo på slottet som barn. Lennart Johansson från Timmele underhöll med sång och musik under kvällen.
Det serverades lätt förtäring i pausen med dricka och tilltugg.
Efter pausen talade Gun Olsson från Ulricehamns guideförening om vem som bott på slottet i begynnelsen och vem som styrde landet under olika epoker.
Sara Gallus, f Davidsson var konferencier under kvällen.

Stor tack till Peter Strandmark med familj som upplät slottet till Hembygdsföreningen för en kväll.

Image   Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Södra Vings hembygdsförening ordnar varje år en föreningskamp.
Årets upplaga av föreningskampen i frågesport är nu avgjord.

Som vanligt var det många åhörare som tagit sig till Kyrkans Hus i Hökerum för att heja fram sin förening. Åtta lag deltog i årets upplaga och det var ordentligt laddade lag, som vår eminente konferencier Anders Samuelsson guidade genom de 14 frågorna. Prestigen var hög hos förra årets vinnare LRF, för att kunna försvara denna åtråvärda titel men det fanns starka konkurrenter.

De åtta lagen var LRF, Coro Nova, Varnums hembygdsförening, SPF Hökerum, Svenska kyrkan, Härna LTK, Hökerums Samhällsförening och Södra Vings IF.

Efter 7 frågor blev det lite fikapaus då vår serveringsgrupp ordnat med goda mackor och hembakad kaka. Ställningen var då mycket rafflande mellan 3-4 lag som kämpade i toppen. När endast två frågor återstod var det lika mellan 4 lag så det fanns stora möjligheter att man skulle få ta till skiljefrågor för att skilja lagen åt. Men allt löste sig i den 14:e och sista frågerundan då SPF Hökerum stod som ensamma segrare på 10 rätt. Starkt följ av 3 lag på 9 rätt.
Domarteamet bestod som tidigare år av Konrad Samuelsson och Anders Petterson. Anders Nyström förde protokoll och hade även hjälp av tävlingsledare Jan-Erik Magnusson

Image Image  Image Image

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Höstmarknad 2019

Årets höstmarknad startade i solsken och slutade i lätt duggregn.
Som vanligt var det många besökare som handlade av årets knallar. Ett stort utbud av lokalproducerat fanns till försäljning, hemmagjord sylt, marmelader, honung, bröd, grönsaker, potatis och mycket annat. Det serverades ca 100 portioner med härlig köttsoppa som hade lagats under fredagen med mycket kärlek och omsorg. Det blev snabbt fullt i Bogastugan vilket skapar en bra känsla och fin gemenskap. Det ger förutsättningar för härliga samtal över borden.
Under dagen var smedjan öppen och tändkulemotorn kördes samt att det fanns lotterier med fina vinster.

Fler bilder finns under föreningsarkiv/bildgalleri i menyraden.
Image Image Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årsmöte med Södra Vings hembygdsförening

Söndagen den 15 september hade Södra Vings hembygdsförening sitt årsmöte i Bogastugan.
Ca 30 personer var med och genomförde valen till styrelsen och alla kommittéer.  Ingrid Öhlund fick nytt förtroende att leda styrelsen och en aktiv förening även kommande år.  Föreningen har varit mycket aktiva under verksamhetsåret, med många olika evenemang men där tändkuleprojektet var tongivande. Årets sommarcaféer under juli månad var  uppskattade, vilket visar sig genom ökat antal besökande gäster. Sommarutställningen i Lill-Boga med dockor och leksaker från förr har varit mycket välbesökt.
Årsmötesförhandlingarna leddes med säker hand av Ingrid Öhlund och genomfördes snabbt och säkert. Efter mötesförhandlingar redovisade Yngve Håkanson planerna för föreningens nya projekt, att bygga en vagnsbod. Eftermiddagen avslutades med fin gemenskap och kaffe med apelsintårta.

Image  Image

_____________________________________________________________________________________________________________________________

På resa i Halland.

Den 28 augusti var vi på gemensam resa med SPF Hökerum och Södra Vings Hembygdsförening.

Kl. 8.00 startade resan från torget i Hökerum med ca 45 resenärer på en välplanerad dagstur mot Halland. Första målet för resan var Grimetons radiostation utanför Varberg där förmiddagskaffet intogs. En engagerad och kunnig guide visade oss runt och berättade, med en härlig inlevelse. 1924 invigdes denna radiostation som idag är den enda kvarvarande i värden i sitt slag och är sedan 2004 med på Unescos lista över världsarv.  
Därefter fortsatte resan till Bexells talande stenar vilket satte vår chaufför Bertil Leidek på riktiga prov med smala och krokiga vägar. Bexells talande stenar är ett kulturminnesmärke i Halland, bestående av en större samling stenar med inristade namn och tänkespråk. Det var godsägaren Alfred Bexell (1831-1900) på Torstorps säteri som i slutet av 1800-talet lät två stenhuggare under sju år göra ristningarna på stenar och klippor på sina ägor. Efter denna slingrande resa tog vi oss för ett kort besök på Öströö Fårfarm där vi fick möjlighet att handla lite godsaker. Lunchen intogs på Varbergs golfklubb.
Sista målet för dagen var Derome maskin och trämuseum. Här fick vi en guidning och visning genom träindustrin historia. Här hade Erling Andersson som grundat detta museum samlat verktyg och maskiner från många år tillbaka. Vi fick möjlighet att se allt från enklare handverktyg till en ångmaskin som än idag startas för att under turistsäsong driva en gammal ramsåg. Här fanns även en fantastisk samling av träfigurer och snidade tavlor av Gunnar ”Bissefällarn” Svensson Skillingaryd.
Även denna trevliga resa skulle ha sitt slut. Alf i ”Härna” och KG Fridén som stått för dagens planering, och Bertil Leidek, vår chaufför ska ha ett stor tack.

Image  Image Image Image

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trogareds kapell 100 år

Den 18 augusti firades Trogareds kapell 100-årsjubileum med en stor jubileumsgudstjänst. Det var många anmälda och det gjorde att ett stort tält sattes upp där man kunde följa gudstjänsten i sin helhet. En arbetsgrupp hade förberett bestående av representanter från Svenska kyrkan och Södra Vings hembygdsförening. Förberedelserna var välgjorda med allt från parkeringsutrymme, historisk information, lunch mm  till gudstjänsten innehåll. Det ordnades med landgång, kaffe och hembakad kaka till alla ca 160 deltagarna vilket var mycket uppskattat. Jubileumsevenemanget blev lite av en hemvändardag.
Ett gediget program uppdelat i två avdelningar med sång och musik i gudstjänsten under förmiddagen.

Dagen startade med att kyrkoherde Lars Kempe hälsade alla välkomna varpå Simon Feufel inledde med ett vackert musikstycke på saxofon med ackompanjemang av Jimmy Sjölund. Solosång av Veronica Johansson med ackompanjemang av Jimmy.  Lovsångskören med ledning av Jimmy Sjölund sjöng under gudstjänsten som leddes av Bengt Merhamre som även genomförde en intressant betraktelse och ledde församlingen in bön. 

Efter gudstjänsten startade avdelning två där fd kyrkoherden i Södra Vings pastorat Lennart Nordquist informerade om Trogared kapells historia. Lennart gav historien kring byggandet av kapellet, där Adolf Kloo var en tongivande person för att överhuvudtaget kapellets byggstart kom igång. Det skänktes pengar och material från både privatpersoner som företag i bygden för att kunna få till detta fina kapell. Den förening som byggde men också inledningsvis drev kapellet ville att Södra Vings församling så småningom skulle ta över kapellet men först 1970 var detta möjligt. Även idag har Trogareds kapell en viktig funktion som gudstjänstlokal och inte minst som en vacker och uppskattad plats för dop och vigslar. Trogareds kapell är ett intressant och värdefullt kulturarv som visar resultatet av samarbete på landsbygden. 

Image  Image  Image  Image Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Invigning tändkulemotor
Södra Vings hembygdsförening

Söndagen den 4 augusti uppmärksammades/firades på många ställen inom hembygdsrörelsen i Sverige, Hembygdsstugornas dag.
Föreningens ordförande Ingrid Öhlund hälsade alla välkomna till denna eftermiddag och pratade om varför vi bjudit in till denna dag.
Vi i Södra Vings HB vill fira detta med att ha alla våra byggnader öppna för visning, ha kaffeservering och inte minst med att uppmärksamma tändkuleprojektet och inviga igångsättning av föreningens nyinköpta tändkulemotor. 
Bakgrunden till tändkulemotorn är att föreningen i sina samlingar av föremål sedan tidigare har en stenkross och en äldre spånhyvel men vi har inte haft någon egen motor som kan driva dessa maskiner på det sätt de vanligtvis gjordes. 
Idén med att införskaffa en tändkulemotor kom genom bl.a. entusiasterna Konrad Samulesson i Romsås och Anders Pettersson på Backen som sett att det på Blocket utannonserades en äldre tändkulemotor från 1920 talet. 
Hembygdsföreningens styrelse nappade direkt på idén om att lägga bud och inköp genomfördes. 
Från föreningens sida såg vi att detta låg i linje med föreningens syfte om att vi på detta sätt skulle kunna bevara kunskap om äldre teknik vid olika former av äldre brukshantverk i samhälle och kunna visa dess funktioner och därmed också skapa intresse för det som föregått vårt nuvarande tekniksamhälle. Tidigare användes vattenkraft och vindkraft men ersattes med motorer som kom i slutet av 1800 talet och tändkulemotorn blev vanlig i början av 1900 talet för att bl.a. krossa grus för att lägga på vägarna och för att driva en spånhyvel för att skaffa spån som var vanligt för takbeläggning.

Tändkulemotorn inköptes och sen har det hänt saker. Det har varit ca 10 personer som under vinter, vår som fram till idag lagt ner ett stort arbete. Man har plockat isär tändkulemotorn i små detaljer, rengjort, putsat och målat. Under senvåren och sommaren har man monterat ihop alla delar, justerat och finslipat på detaljer, som ett litet insprutningsmunstycke som ställde till en del funderingar. Men med ytterligare lite proffshjälp och mer justeringar, gick motorn igång och idag vid invigningen fungerade den perfekt och kunde med lätthet driva vår spånhyvel. 
Alla dessa entusiaster har lagt ner drygt 400 timmar, för att vara där vi nu är med tändkulemotorprojektet. 
Föreningen har också fått fint stöd och inte minst ekonomiskt stöd från Landsbygdsalliansen i Ulricehamns kommun och tidningsartiklar i Ulricehamns Tidning. 
Tändkuleprojektet har varit ett mycket lyckat projekt med mycket glädje, fint samarbete och skapat ny vitalitet till föreningens verksamhet. Många personer har på olika sätt följt och stöttat projektet och som visar att vi arbetar med rätt saker.  

Det är med stor glädje som vi i dag kan inviga tändkulemotorn till Södra Vings hembygdsförening. Alla de som arbetat mest praktiskt i tändkuleprojektet och var närvarande, fick komma fram för att kippa banden och starta motorn och vi fick möjligheten att höra det nostalgiska motortuffandet.  

Tändkulemotorn är nu invigd! 

Image

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Besök av medlemmar från Götaströms Fordonshistoriska klubb.

Söndagen den 28 juli hade vi besök av ett gäng entusiaster från Vaggeyd och Skillingaryd, Götasström Fordonshistoriska klubb.
Det var ett glatt mopedgäng som på sin resa i Ulricehamnsbygden som gjorde ett stopp vid Bogastugan. Naturligtvis blev det kaffe och våfflor och en visning av tändkulemotorn och spånhyveln. Man kan väl säga att alla hade åldern inne för att köra sin mopeder.
Vi fick ta del om deras verksamhet och historik och Anders Pettersson pratade om vår förening samt om de maskiner vi så gärna visade.
För mer information om Götaströms verksamhet, besök gärna deras hemsida http://www.götaström.nu/

Image Image

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pensionärskaffe på Hökerumsgården 2019

Onsdag den 26 juni bjöd Södra Vings Hembygdsförening de boende på Hökerumsgården på förmiddagskaffe med hembakade bullar och jordgubbstårta. Detta var första gången vi serverade på Hökerumsgården istället för att bjuda in till Bogastugan. Det blev en lyckad och uppskattad förmiddag, då de flesta av de boende kunde deltaga. Bengt Merhamre från Svenska Kyrkan var med och underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang.

ImageImage

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Midsommardagen 2019

Midsommardagens friluftsgudstjänst blev en stämningsfull förmiddag vid Bogastugan. 
Sån och musik av Jimmy SJölund och Arne Johansson och Bengt Merhamre predikade.
Efter gudstjänsten blev det en stunds gemenskap och fika från egna fikakorgar.

Image Image

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Midsommar 2019

Midsommarafton 2019 blev en eftermiddag utöver det vanliga vid Bogastugan. Det har aldrig varit så mycket folk runt midsommarstången och vid kaffebordet där det serverades hemgjorda jordgubbstårtor. 
Midsommarstången kläddes med björkris och blommor och restes, så att dansen kunde börja. Tre ringar ordnades under ledning av Bodil Halvarsson, som ledde dansen. Musiker var Hans Näslund på dragspel och Tommy Kjellberg på gitarr. 
Det var lång kö till kaffebordet hela eftermiddagen. Som vanligt skötte serveringspersonalen detta effektivt så allt gick fort och smidigt. Det fanns 21 härliga jordgubbstårtor som gick åt. Även om det var trångt var det en härlig stämning och glada miner.
Image Image  Image  Image  Image Fler bilder under föreningsarkiv

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utmärkelser från Västergötlands hembygdsförbund till Kerstin och Yngve Håkanson.

Västergötlands hembygdsförbund delade ut utmärkelser till Kerstin och Yngve Håkanson den 6 juni 2019 för deras fina insatser i Södra Vings hembygdsförening. 
Kerstin Håkanson tilldelades hembygdsförbundets  Hedersnål med lagerkrans och med följande motivering;

 Kerstin Håkanson har varit styrelseledamot i föreningen från 2005 till 2016. Hon har visat stort engagemang och brinnande intresse för människor och för att dokumentera dåtid och nutid i socknen. Förutom mycket goda och genuina insatser inom hembygdsföreningen har hon varit den drivande kraften i ett flertal studiecirklar. En av studiecirklarna resulterade i hembygdsföreningens senaste sockenbok  ”Södra Ving då och nu” utgiven år 2011. Boken blev mycket uppmärksammad och tilldelades flera utmärkelser; av Västergötlands hembygdsförbund korades den till Årets hembygdsbok  år 2011  och samma år utnämndes den också av Sveriges hembygdsförbund till  Årets hembygdsbok för hela Sverige. Boken har blivit en mycket värdefull kulturell dokumentation om människor och verksamheter i bygden och en viktig del i förvaltning av vår bygd och tid.  Kerstin har på  ett utomordentligt fint, uthålligt och generöst sätt samordnat genomförandet av att denna sockenbok kommit till. Kerstins senaste studiecirkel, som också resulterat i en publikation, har handlat om att samla in och dokumentera lokala namn på åkrar och ängar i socknen. Detta är ytterligare ett exempel på Kerstins ambitiösa och engagerade insats för bygdens kulturarv.

Yngve Håkanson tilldelades hembygdsförbundets Diplom och med följande motivering;

Yngve Håkanson, har sedan många år tillbaks aktivt medverkat och ingått i hembygdsföreningens anläggningskommitté . Kommitténs fokusområde är åtgärder för förvaltning av föreningens många byggnader( Bogastugan, Lill-Boga, ladugård, smedja, kol-lada). År 2014 initierade  Yngve som har lång erfarenhet som byggingenjör förslag om att framförallt förbättra hembygdsgårdens kök och sanitära förutsättningar med vattentoalett. Yngve genomförde en förprojektering som resulterade i att hembygdsföreningens årsstämma beslutade att genomföra en servicebyggnad som en tillbyggnad till hembygdsgården till en beräknad kostnad om drygt 700 000 kr . Yngve åtog sig  senare att vara byggledare för hela genomförandet. Tillbyggnaden kunde invigas nationaldagen  år 2017. Tillbyggnaden med framförallt modernt kök och tillgänglighetsanpassad vattentoalett  har varit ett stort lyft för hembygdsföreningens verksamhet. Yngves arbetsinsats för projektet genomfördes helt ideellt. Hans förmåga att driva, entusiasmera och arbeta från förslag till genomförande är mycket beundransvärt och inte minst ovanligt i vårt samhälle idag. Yngves arbetsinsats för Södra Vings hembygdsförening har betytt och betyder mycket för föreningens framtida utveckling.

Image

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nationaldagsfirande i strålande sol och med en talrik uppslutning i en vacker miljö.

Ingrid Öhlund hälsade välkommen och tillsammans med Margareta Öman presenterades programmet och de medverkande för kvällen.
Först ut var bröderna Viktor och Johan Wessbo som började med en egenkomponerad låt och fortsatte med mer kända sommarlåtar.
Sommartalare var Anders Samuelsson som började med att berätta om sin medverkan i tv-programmet ”Alla för en”, och gick sedan över att tala om vårt vackra fosterland och vad invandringen betyder och kommer att betyda för Sverige.
Efter uppskattad musikunderhållning och tal var det dags för utdelning av utmärkelser.
Kerstin och Yngve Håkanson tilldelades utmärkelser för deras stora engagemang i hembygdsförening och Tage Brolin från Västergötlands Hembygdsförbund överräckte dessa utmärkelser.
Efter dagens program var det dags att ta fram kaffekorgen för en gemensam fika stund. Nu fanns det tillfälle att titta på årets sommarutställning i Lill-Boga där Ingrid Söderberg och Cecilia Fridén gjort i ordning en intressant utställning med leksaker och dockor från förr i tiden.

Tommy Johansson

Image  Image  Image Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vårvandring 2019

Till årets traditionella vårvandring som avgick från Viskaborg, före detta bygdegården i Hökerum anslöt drygt 30 entusiastiska deltagare. Vädret bjöd på sol i det vackra vårlandskapet. Under ledning av Lena Adolfsson från torpkommittén hälsades alla välkomna och under hennes ledning fick deltagarna inviga de nybyggda gångbroarna över ån Viskan, vandra till ett antal äldre boplatser/torp i nära anslutning till gårdarna Berget och Ekeberg samt besöka och få information om gravfältet strax norr om Viskaborg.

Gerhard Fridén berättade om arbetet med brobyggnationen och att detta var en del i vägen mellan Hökerum och Säby innan den nuvarande Bjättlundavägen byggdes på 1930 talet. I anslutning till de nya broarna har också iordningsställts sittplatser av vackra ekplankor. Allt arbete har skett ideellt av hembygdsföreningen och kommunen har bidragit till viss del med materialkostnaderna. Stort tack till alla som möjliggjort detta fina smultronställe i vår bygd!    

Under vandringen besöktes torp/backstuga nr 31-35; Spånga, Liden, Tryggås, Bönatorpet och Källeberg. Numren hänförs till hembygdsföreningens bok Ödetorp i Södra Ving. Extra roligt var att flera av deltagarna kunde komplettera torpbokens information kring de äldre platserna med ytterligare information. I anslutning till Berget beskrev bland annat Majvor Sigvardsson i ord och med foto det hus där hennes far Enar Bergving växt upp. (OBS; Boken Ödetorp i Södra Ving finns numera att läsa på hembygdsföreningens hemsida, www.hembygdsforeningen.se ) 
Vandringen avslutades med att Lena Adolfsson informerade utifrån Riksantikvarieämbetet´s Fornminnesregister om det fornminne, Södra Ving !7:1, som är dokumenterat på gravkullen strax norr om Viskaborg. Fornlämningarna är 2 stensättningar och 4 gravar och daterade till järnåldern. 
Kvällen avslutades också traditionsenligt med trevligt umgänge och torpkommittén bjöd på varm korv med bröd.

 Hälsningar ingrid ö  

Image  Image

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vårfågelvandring 2019

Årets vårfågelvandring som ägde rum söndagen den 28 april gav full utdelning till de 15 morgonpigga entusiasterna som mötte upp i tidig morgonstund. Vandringen utgick från Kärrsnabben – EFS – i Aspanäs. Under Göran Karlssons sakkunniga ledning fick vi höra den finstämda sången från kungsfågeln, som är Sveriges minsta fågel och också se och höra vår största, som är tranan. Två tranor flög strax över oss och det är något speciellt med tranor så här års för då vet vi att det är vår. En särskild upplevelse var att vi på nära håll kunde se på när en mindre hackspett var i full färd med att leta efter föda i en gammal al till synes helt oberörd av att vara beskådad. Den mindre hackspetten är ganska sparsamt förekommande och för att trivas är den beroende av gamla lövträd – gärna al. 
Vandringen gick genom de natursköna markerna vid Vädersholm och Fagranäs nära sjön Mogden. Naturen bjuder här ett rikt fågelliv och några exempel på fåglar som vi kunde se är järnsparv, ängspiplärka, stare, koltrast, rödhake och till och med en bofink i full färd att bygga sitt bo i en trädklyka. Nere vid sjöstranden fanns bl a enkelbeckasin, kärrhök, tofsvipa, knipa och olika gäss och svanar.

Vid Fagranäs stannade gruppen en stund för att känna historiens vingslag. Fagranäs är ett kulturhistoriskt mycket spännande område, som hade sin storhetstid i mitten av 1300-talet.

Det var då en medeltida borgfästning där riddaren och riksrådet Gustav Tunesson bodde.

Borgen var av en speciell typ som kallas för Motte and bailey och som var vanlig i Frankrike och England på den tiden men som troligen inte funnits på någon annan plats i Sverige än just här på Fagranäs.

Under vandringen vid Fagranäs gick våra tankar till framlidne Lars Lidar, som förvärvade markområdet omkring år 2012. Hela området var då helt igenvuxet. Lars röjde bort buskar och sly och de gamla lämningarna av borgen och vallgravarna blev åter synliga. Han fick också genom sitt engagemang till stånd två utgrävningar, som genomfördes av arkeologer från Västarvet under åren 2014 och 2015.   

Efter avslutad vandring kan vi nog alla deltagare konstatera att vår bygd i Södra Ving är unik med sin rika natur och sitt historiska landskap.

GBA

På Fagranäs borgruin

Image 

Något i kikaren

Image 

Taltrast i toppen av en gran

Image 

Mindre hackspett söker föda

Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Familjelördagen  i Hökerum den 13 april 2019

 Det var andra gången familjelördagen i Hökerum anordnades av Ulricehamns kommun, Rädda barnen och Studiefrämjandet  och i nära  samverkan med de lokala föreningarna i bygden. Många besökare kom,  många var yngre barn i sällskap med sina föräldrar och aktiviteterna som erbjöds var många. Både roligt och viktigt att denna aktivitet och mötesplats för bygdens boende etablerats och  utvecklats.
Södra Vings hembygdsförening medverkade och uppvisade  denna gång  en monter med äldre leksaker. På en större  plan träplatta, en tågbana rikt landskapsillustrerad, tuffade två järnvägslok med vagnar runt. Märket var Märklin och av modell 1950 tal. I en glasmonter uppvisades ett tiotal dockor, miniatyrföremål av hushållsmaskiner som exv  tvättmaskin, mangel, strykjärn, hink  men också fordon som motorcykel, racerbil  och småbilar. En trätelefon, en båt i trä, en träpall och träleksaker av märket Brio fanns också att beskåda. Många av leksakerna hade årgång 1940-50 tal. 
 En mindre del av leksakerna kom från hembygdsföreningens egna samlingar men  större delen hade Ingrid Söderberg , Cecilia Fridén och Jan-Erik Magnusson ställt till förfogande.  
Många besökare äldre som yngre stannade till vid leksaksmontern, barnasinnet kom fram,  tankar utväxlades och minnen väcktes kring ett kulturarv.

Upplysningsvis kan också nämnas att Södra Vings hembygdsförening har årligen en sommarutställning vid hembygdsgården Bogastugan, Tolkabro. Årets utställning kommer att ha temat  -  Äldre dockor och leksaker -.  Utställningen öppnar den 6 juni ,i samband med Nationaldagsfirandet vid Bogastugan, och kommer att vara öppen för besök  i anslutning till  de aktiviteter och cafésöndagar som pågår under sommaren vid Bogastugan.  

Ingrid Öhlund

Image Image Image

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bad mot lort och sjukdom

Den 22 mars 2019 inbjöd  Södra Vings hembygdsförening till en aktivitetskväll som handlade om  utvecklingen av svenskarnas privathygien och hur badstugor växte upp på landsbygden från slutet av 1800 talet till mitten av 1900 talet. Karolina Wiell från Uppsala Universitet  som  doktorerat i ämnet hade inbjudits för att presentera delar av sin avhandling med rubriken Bad mot lort och sjukdomar. Karolina har bland annat medverkat i Vetenskapsradion under hösten 2018 och berättat om sin avhandling.

För publiken, ca 40 talet,  som denna kväll samlats i Kyrkans Hus i Hökerum för att lyssna på Karolinas intressanta och faktabaserade presentation blev det både en kunskapshöjande och en kväll där minnen kring bl a lort, bad, bastu, badstugor, skola och hygien väcktes.    

Under 17-1800 talen i Sverige var bad något flertalet människor gjorde kanske en gång per år. Normen för personlig hygien var annorlunda, då var smuts hälsosamt. I slutet på 1800-talet började provinsialläkarna sprida råd och budskap om vikten av personlig hygien och det började byggas offentliga badstugor på landsbygden. Dessa innehöll också bastu. Något som särskilt uppmärksammades var att under åren 1920-1949  byggdes inte mindre än ca 10 000 offentliga badstugor på landsbygden i Sverige. De byggdes av lokala ideella krafter på landsbygderna och utan överordnat politiskt påbud och stöd. Genom vilja, stort lokalt engagemang och stolthet för bygden blev denna samverkan möjlig.

Vill man överföra det till dagens samhällssituation skulle företeelsen kunna jämföras med det engagemang som utförs av  lokala krafter för att få fiber på landsbygden.

 Till de byggnader Södra Vings hembygdsförening äger/förvaltar finns en byggnad ,kallad Lill-Boga, som tidigare varit en offentlig badstuga. Flera från publiken berättade under kvällen om sina minnen från när bad- och bastuverksamheten var igång där under åren 1938-slutet av 1970 talet. Andra berättade om minnen från andra badstugor som Härna, Nitta mfl . För några väcktes nyfikenhet om att gå hem och undersöka var badstugan låg i deras bygd.

Under kvällen serverades en härligt välsmakande kvällsfika.

Kvällen avslutades med stort tack framförallt till Karolina Wiell som medverkat till att uppmärksamma och värna ett kulturarv.    

Ingrid Öhlund

Image Image Image

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bildkväll med Jan Töve

CA 90 personer var samlade i Equmeniakyrkan i Hökerum då Jan Töve var gäst på Södra Vings Hembygdsförings sammankomst den 6 mars.

Jan visade bilder och berättade om sin historia som fotograf. Jan berättade med stor inlevelse om hur och vad han såg i sina bilder. Vi fick även en inblick i de olika projekt han arbetat med under åren och vilka äventyr detta har medfört. Jan har i sort sett varit fotograf i hela sitt liv. Ända från det han fick sina första kamera som barn och fotograferade allt och alla hemma i byn tills idag då han rest och fotograferat runt om i Sverige och övriga världen. Jan har gjort ett antal egna böcker men även i samarbete varit med i andra bokprojekt. Jan Töves fotograferande har även lett till stort samarbete med Colin Nutlie och då inte minst vid sommarens filminspelning kring Slottet i Hökerum mm.

Under kvällen hade serveringspersonalen fixat med kaffe, macka och kaka och som avslutning tackade Ingrid Öhlund, Jan Töve med blommor.

Image Image

Beskrivning: Ingrid Öhlund och Jan Töve         Beskrivning: Fika paus under Jan Töves bildkväll

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tändkulemotor

Tack vare bidrag genom Landsbygdsalliansen har vi kunna köpa in en tändkulemotor som nu ska renoveras för att i sommar kunna driva vår stenkross och så småningom en spånhyvel.
Detta är ett arbete som kommer att pågå i vinter och tidig vår.
Tack vare att Gunnar och Ingrid Öhlund upplåtet en uppvärmd verkstad har ett gäng nu möjlighet att bedriva detta fantastiska arbete.
Fler bilder i föreningsarkivet i menyraden.

Image

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Julen dansas ut
Måndagen den 14 januari kom ca 80 elever och lärare från årskurs 1 och 2 till Bogastugan för att dansa ut julen.
Som vanligt leddes dansen av Bodil Halvarsson.
Fler bilder i föreningsarkivet i menyraden.

Image

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Julgranen på plats vid Bogastugan 2018
Lördagen den första december var den traditionella julgransresningen vid Bogastugan,
På plats var UT.se    med ett bra reportage.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringsdag 2018
Den 20 november var det dags för den årliga planeringskvällen då vi med stor inspiration pratar om en positiv framtid även 2019.
Denna kväll var en kväll där idéerna för vad vi ska göra och arbeta med kommande år var många, så styrelsen har fått mycket att sätta händerna i inför fastställandet av programmet  för 2019.  
             

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Berättarafton 2018 2018

Onsdagskvällen den 14 november arrangerades årets berättarkväll i Södra Vings hembygdsförenings regi. Inriktningen för en berättarkväll, är att samlas kring berättelser och bilder om framförallt människor, verksamheter, händelser och utvecklingen för en by eller ett område inom Södra Ving. Tidigare år har det handlat om Mastunga by och om Romsås by. Denna gång handlade det om Aspanäs by med viss omnejd som bland annat Säby, Lida och Kärrs gårdar. En arbetsgrupp  med Karl-Gustav (K-G) Fridén  som sammanhållare hade planerat och noga förberett kvällen. Till kvällens presentationer hade numera bl.a. utflyttade Ingvar Blixt Skövde, och Per-Olof Edmalm Sävedalen, inbjudits för att ge sin bild över att växa upp i Aspanäs by.

Ingvar Blixt berättade bl.a. om sina föräldrars, Tage och Lisbeth Blixt, träverksamhet om att tillverka jultomtar och påsktuppar, och som på 60 och 70 talen exporterades över hela världen.

Per-Olof hade tyvärr blivit sjuk men K-G Fridén kunde läsa upp och med foton återge hans presentation. Per-Olof hade vuxit upp i Aspanäs järnvägsstation där hans mormor varit stationsföreståndare.

Linnea Fagrell, bördig från Lida, berättade bl.a. om affären och poststationen i Aspanäs som hölls igång fram till början av 1960-talet.

Sten Öman, som har mycket kunskap och historier om Aspanäs tidigare invånare, hade också intressanta inlägg om dessa.

Lars Christoffersson, Säby gård, presenterade nedslag från gårdens historia bl.a. från tidig medeltid, då dåvarande drottning Margareta donerade gården till klostret i Varnhem men att hon senare ångrades sig och återtog ägandet till gården. Christofferson refererade också till två olika redogörelser om hur det gick till med förberedelser och om julfirandet vid gården under sekelskiftet 18/1900talet. I ena fallet var det dåvarande ägare familjen Westfeldts historia, och i det andra fallet en av gårdens många tjänare. Berättelserna var inte helt samstämmiga och får vara exempel på om att historia blir från vems ögon man väljer att återge den.

”Tomtemor” Ingrid Söderberg berättade om tomten Roy, och hans verksamhet som auktoriserad tomte, och om deras välgörenhetsarbete i Sverige.

Karl-Gustav Fridén berättade om utvecklingen av gårdarna Lida och Kärr, om nuvarande och tidigare ägare och om den förändring av fastighetsstrukturen som skett.

Berättarkvällen var mycket välbesökt , med ett 50- tal besökare som fick vara med om en  innehållsrik och underhållande kväll och med fin social samvaro. Därtill serverades kaffe med härliga välsmakande smörgåsar och mjuk kaka. Kvällen avslutades med att K-G Fridén överlämnade hembygdsföreningens hembygdsbok Södra Ving – Då och nu – till Ingvar Blixt, Lasse Christoffersson, Linnea Fagrell och även, vid ett senare tillfälle till Per-Olof Edmalm. Till  K-G Fridén och arbetsgruppen, som möjliggjort den intressanta berättarkvällen, framfördes tack av hembygdsföreningens ordförande.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Familjedag i Hökerum 2018

Under lördagen den 27 oktober var Hembygdsföreningen med att anordna familjedagen vid Hökerums skola där Ulricehamns kommun stod som huvudansvarig. Vi hade valt att bjuda på kolbullar vilket var mycket uppmärksammat. Det var många som efter lite tveksamhet provade men sedan ville ha mer. Det gick åt ca 8 liter smet vilket räckte till ca 300 portioner som delades ut. Vi ordande även en liten tipsrunda om gamla bruksföremål inne i skolan.

I tipsrundan om äldre bruksföremål deltog  65 personer och av dessa var det 9 st som hade angett rätt uppgifter. 
Pris  delades ut till fem st och dessa var : Inez Mjälgård, Siri Mjälgård , August Westerling, Birgit Gustafsson och  Anna-Maria Johansson.   
De övriga 4 som hade alla rätt var Malin Jonsson, Petra Berglund, Bernt Udd och Anders Davidson.

Tipsrundans fem rätta svar om äldre bruksföremål var:  x (Råttfälla),  2 (Kaffe rost) 2 (Flaskor för mjölk och grädde) 1 (Tvålkopp)  2 (Kaffekvarn)

Därutöver medverkade  för föreningens vägnar  Alf i Härna  med att köra häst och vagn som  var mycket uppskattat. Det var tidvis lång kö till att få åka. Alf med sin häst fick inga pauser under de fyra timmar som Familjelördagen pågick.

Det är fantastiskt med vilket härligt engagemang och med vilken glädje alla ställde upp denna lördag.

_DSC0016  _DSC0004  _DSC0017

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frågetävlingen 2018

Då var årets frågetävling mellan lokala föreningar avgjord.

Nio lokala lag deltog och svarade på 14 frågor under ledning av en proffsig konferencier Anders Samuelsson.
Det var en stor variation och svårighetsgrad på kluriga frågor som lagen fick gnugga sina hjärnor om. I halv tid var det helt jämt mellan tre, fyra lag. När alla 14 frågor var ställda var det två lag på lika poäng och skiljefrågor fick tas till. Nu räckte med en skiljefråga där LRF stod som segrare vid årets frågetävling. Ett domarlag bestående av Anders Nyström, Anders Pettersson och Conrad Samuelsson såg till att allt gick rätt till.
Årets tävling som är den 7:e i ordningen var  mycket välbesökt och serveringsgruppen hade som vanligt ordnat med goda mackor och hembakat i pausen. Nu blir det att ladda för nästa års upplaga av denna attraktiva frågetävling som Södra Vings hembygdsförening ordnar.

   

    

    

    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Höstmarknad med sopplunch 2018

Lördagen den 13 oktober var det dags för vår traditionella höstmarknad med sopplunch vid Bogastugan i Tolkabro.
I ett fantastiskt väder och med en utsökt kött- och grönsakssoppa kunde förutsättningarna inte bli bättre för en höstmarknad.
Jo förresten, med alla försäljare som tagit plats ute vid sina bord var lördagen fulländad. Det var ca 115 personer som var inne och åt soppa med tilltugg och försäljningen gick utmärkt.
Det kan inte bli bättre en fin höstdag vid Bogastugan.

_DSC0016  _DSC0028  _DSC0018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturresa till Vallby Sörgården 2018

Resa till Kulturreservatet Vallby Sörgården. Söndagen 2 September
Ca 40 personer startade kl. 8.00 vid Bogastugan med buss, för att ta sig till Vallby Sörgårdens kulturreservat, där vi förutom en intressant guidning fick kaffe och smörgås. Efter denna historiska plats tog vi oss till Askeberga skeppssättning via Vaholms brohus. På skeppssättningen fick vi en intressant redovisning av både platsen och bygderna runt om. Resan fortsatte till Odenåkers hembygdsgård där vi förutom en god lunch fick vara med om en veteranfordonsutställning. På återresan gick färden till Västergötlands segelflygsmecka på Ålleberg, där vi drack kaffe.
Ett stort tack till resekommittén för en trevlig och välordnad resa.

    

    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årsmöte 2018

Söndagen den 16 september var det årsmöte i Bogastugan.
Ett fullsatt Bogastugan visade på stort intresse för föreningens arbete.
Förutom årsmötesförhandlingarna blev det underhållning av Michael Eriksson Töve, det bjöds kaffe med apelsin tårta.
Några ledamöter lämnar nu sina uppdrag i föreningens kommittéer och ordföranden riktar ett varmt tack för deras insatser och engagemang samt överlämnar en gåva till var och en. Det är Gunvor Lundgren, som varit med i serveringskommittén sedan den inrättades för 17 år sedan, Dagmar Lennartson som varit med i inventariekommittén i 7 år sedan 2011, Cecilia Fridén som hållit i sommarutställningen i Bogastugan i
3 år sedan 2016, Tommy Samuelsson som varit med i utställningskommittén under 1 år och Birgitta Holmedal som varit med i resekommittén under 1 år.
Tack till styrelsen och alla kommittéer för det gångna verksamhetsåret.

 _DSC0006 (1)    _DSC0011 (1)  _DSC0010 (1)  _DSC0012 (1)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arkeologirundan 2018

Arkeologirundan den 26 aug bjöd på en intressant musikalisk resa.

Sabina Henriksson bjöd ca 30 besökare på en engagerad och inspirerande historisk musikalisk resa.
Eftermiddagen gick i musikens tecken där Sabina visade och spelade på på historiska instrument.
Som avslutning på eftermiddagen blev det gott kaffe, smörgåsar och hembakad kaka.

    

 

Brobygge 2018

Ännu en gång har Hembygdsföreningen fixat till bron över Viskan.
En dag i hembygdsföreningen anda,vi som hade trevligt var Gunnar Öhlund, Gerard Fridén, Lennart Öman,KG Fridén o Klas Göran Hellqvist. Även den andra bron är renoverad av samma glada gäng.

        

    

 

Hembygdsstugornas dag 2018

Över hela landet firades traditionsenligt den 5 augusti Hembygdsstugornas dag. Så även vid Bogastugan. Ett 90-tal besökare kom för att se den gamla stenkrossen vara igång och få en åktur med hembygdsföreningens fina vagn dragen av hästen Figaro och med Alf i Härna vid tömmarna. Som vanligt serverades kaffe med välsmakande dopp.

  

   

 

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2018-12-10 18:54:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2020-11-14 13:26:06) Kontakta föreningen