Styrelser och kommittéer


Här presenterar vi styrelsens och arbetskommittéernas ledamöter.

Styrelser och kommittéer 2019 - 2020

Styrelsemöten 2020

Ordförande
Ingrid Öhlund                          0707-261414                         [email protected]
Ledamöter 
Anders Davidsson                   0321-50410   0702-565847 [email protected]
Gerhard Fridén                        0705-568545                         [email protected]
Konrad Samuelsson                0703-447079                         [email protected]
Birgitta Sjöberg                        0702-807334                         [email protected]
Gull-Britt Andersson, sekr.     0321-51703                           [email protected]
Margareta Johansson              0321-51383                           [email protected]
Monica Nilsson, v. ordf.          0321-52073  0702-453776  [email protected]
Anders Nyström, kassör         033-273031  0768-955339  [email protected]
Ersättare
Anders Petersson                    0321-40258  0709-402990  [email protected]
Margareta Öman                     0705-662887                         [email protected]
Jan-Erik Magnusson                0321-51053  0706-802820   [email protected]
Ulf Benker                                 0703-296600                          [email protected]

 

Editerad av: Tommy Johansson (2020-01-02 07:43:10)