Det blev en intressant och spännande kväll för de åhörare som 9 februari kommit för att lyssna till Södra Vings hembygdsförenings föreläsning med fladdermusforskaren och författaren Johan Eklöf, numera bosatt i Hökerum. Cirka 80 personer fyllde föreläsningslokalen i Equmeniakyrkan i Hökerum.
Föreläsningen som hölls under temat ”Natten är lika viktig som dagen” utgick från Johan Eklöfs egna bok Mörkermanifestet som han gav ut år 2020 på bokförlaget Natur & Kultur. Han visade också  bilder som verkligen berörde och visade på vårt behov av både ljus som mörker.
På ett engagerat sätt och med mycket kunskap i ämnet berättade Johan Eklöf om hur såväl djur och växter som också vi människor under årmiljoner varit anpassade efter en dygnsrytm med varierad  ljusnivå.
Vår tids articifiella ljus har medfört att denna dygnsrytm kommit ur balans. För mycket ljus och vid fel tillfälle har visat sig kunna skada både människors hälsa och vår omgivande miljö.  Forskning visar också på att ett stort antal arter runt om på jorden håller på att utrotas på grund av denna obalans mellan ljus och mörker.
Tillsammans med riksbekante numera bortgångne fladdermusforskaren Jens Rydell från Ulricehamn, som inventerade förekomsten av fladdermöss i bygdens kyrkor, kunde Johan Eklöf konstatera att antalet fladdermöss kraftigt minskat vid senare års mätningar.
Anledningen bedöms vara att kyrkorna nattetid försetts med stark utomhusbelysning. Belysningen gör att fladdermössen som är anpassade till ett aktivt liv i mörker får svårt att skaffa föda och också att fortplanta sig.
Ett annat exempel på ändrade levnadsbetingelser förorsakade av det moderna samhället är koltrasten – vår egen svenska nationalfågel.
Koltrasten var förr en utpräglad skogsfågel men har alltmer flyttat in i städer och tätorter och kunnat hitta sin föda där och i kombination med ett varmare klimat blivit mer av en stannfågel särskilt under hösten.  I våra nattetid upplysta samhällen finns risk att koltrasten luras att tro att det är vår och då parar sig vid fel årstid. De ungar som eventuellt kläcks överlever inte vintern.  
Ordet ljusföroreningar är ett nytt begrepp som tillkommit i vårt språkbruk i samband med våra alltmer upplysta miljöer och det forskas på hur de articifiella belysningarna kan anpassas för att dämpa de skadliga effekterna på vår miljö.
Föredraget väckte säkert en hel del funderingar på hur det moderna samhället påverkar vår miljö men också tankar på hur vi i framtiden kan bidra bättre betingelser i vår egen närmiljö.

GBA


Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2023-01-19 16:53:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2023-02-15 08:10:33) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Ingrid Öhlund Sjöbredared 110 52398 Hökerum
 Bogastugan Tolkabro
 0707-261414[email protected]