Naturvandring


Dåtid och framtid vid årets naturvandring längs Viskan och dess utlopp från sjön Tolken.

Torp - och kvarnkommittén inom hembygdsföreningen anordnar varje vår en vandring kring bla äldre boplatser inom Södra Ving. Utgångspunkt är boken Ödetorp i Södra Ving och den utmärkning som gjorts i naturen av de 185 inventerade platserna. Torpboken har senare också kompletterats med platser för Ödekvarnar mm längs ån Viskan.

Vandringens syfte var att lyfta fram de bosättningar och verksamheter som under tidernas lopp ägt rum längs Viskan från dess utlopp från sjön Tolken till sjön Mogden vid Hökerum.

Årets vandring berörde endast ett kortare avsnitt av detta för bygden historiskt betydelsefulla kulturarv.

Vid vandringen berördes också bygdens framtid genom att intressant information lämnades från Intressegruppen för bevarande av Tolkens vatten. Gruppens arbete föranleds av att Borås stad hos Mark- och Miljödomstolen ansökt om tillstånd till uttag av dricksvatten från sjön Tolken.

Till årets vandring, torsdagskvällen den 19 maj, deltog ca 55 mycket engagerade personer. Vandringen startade vid hembygdsgården Bogastugan , vi stannade vid platsen för Geterlyckan/”Anders-Pettera stuva ”, nr 47 i torpboken . Vi gick vidare över dammfästet för Tolken och utmed den ursprungliga åfåran på en nyröjd stig till Tolkabro kvarn (kvarnplats nr 1). Rester av övergivna kvarnstenar finns kvar. Vi kompletterade platsen med att redovisa hur skvaltkvarnar fungerar och utdrag från Domböcker från 1700-talet. Därefter passerade vi en plats för åhlfiske (kvarnfiske nr 2). Nästa kvarnplats var Broqvarn (kvarnplats nr 3) där även platsen för kvarnstugan, nr 46 i torpboken, besöktes. Vi återvände mot Bogastugan och fick intressant information om människor som bott i stugor som vi passerade.

Vandringen avslutades vid den gamla utedansbanan vid Tolkabro. Endast rester av betongplintar för anläggningen återfinns idag. Kändisar som Snoddas har uppträtt på platsen Dansbanan drevs av Södra Vings Skytteförening och var igång från början av 1920-talet till de först åren av 1960-talet.

I behagligt vårväder avslutades kvällen med medtaget kaffe vid Bogastugan. 

Stort tack till alla som deltog och delade med sig av intressant information.

 
Nedtecknat av Ingrid Öhlund

Fler bilder tryck HÄR

 

 

På vandring utmed Viskan
Jan-Olof Pettersson  berättar om platsen tillsammans med Gerhard Fridén
Kaffepaus vid Bogastugan och skunkladugården

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2022-05-15 11:01:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2022-05-23 16:42:45) Kontakta föreningen