I arla morgonstunden samlades söndagen den 25 april en skara fågelvänner vid Torget i Hökerum för att tillsammans med fågelkännaren Göran Karlsson från Härna spana efter vårens fåglar. Vandringen påbörjades söderut längs banvallen och gick sedan genom det vackra jordbrukslandskapet vid gården Backen och fastigheten Nordkvarn och därefter genom Hökerums samhälle åter till startpunkten vid Torget.

Dagen bjöd på typiskt aprilväder med kalla nordliga vindar, men det hindrade inte fåglarna i deras morgonbestyr. Med Görans hjälp fick deltagarna se och höra flera olika arter t ex gransångare, blåmes, talgoxe, bofink, rödvingetrast, koltrast, taltrast, steglits, nötväcka och också de till storleken två minsta fåglarna i Sverige gärdsmyg och kungsfågel. Även om det ännu är tidig vår och inte alla flyttfåglar har återvänt från sina vinterkvarter, så är det glädjande att få uppleva att markerna i våra bygder har ett rikt så fågelliv och detta på gångavstånd för många Hökerumsbor.

Att nu kunna genomföra denna traditionella utomhusaktivitet, som vårfågelvandring kommit att bli i hembygdsföreningens verksamhet, är efterlängtat. Förra årets (2020) vandring ställdes in med anledning av Covid-19 pandemin. Dagens vandring har arrangerats med beaktande av nu gällande restriktioner för pandemin.  Det fysiska mötet mellan människor och samvaron i fikastunden om än på behörigt avstånd kan inte nog uppskattas – det vittnar dagens aktivitet om.

GBA

 

Gunnar Öhlund, Mona Levenby, Gull-Britt Andersson, Brita Davidsson, Lars Neuman, Göran Karlsson, Ingrid Öhlund, Bengt Källkvist
Koltrast

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2021-04-17 19:17:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2021-05-09 08:12:09) Kontakta föreningen