Södra Vings hembygdsförening 60 år

År 2021  -    Södra Vings hembygdsförening 60 år !

Södra Vings hembygdsförening, som grundades 1961, fyller 60 år och det firar föreningen  med att ge ut en jubileumsalmanacka år 2021. 

Almanackan är en gåva till våra medlemmar och till alla hushåll i Södra Ving. 

Vi hoppas att den skall bli till glädje och bidra till att sprida information om vad som sker i  föreningen.

I almanackan finns bilder från  verksamheten under de gångna 60 åren och där  presenteras också föreningens årsprogram  2021 vad gäller  publika arrangemang.

Föreningens ambition är att kunna genomföra aktiviteterna – om än på ett nytt sätt anpassat efter rådande Covid-19 pandemi.

Föreningen tackar alla medlemmar för ert stöd till föreningen. Inför det nya året välkomnar vi både dig som är medlem och också dig som inte förut varit med att bli medlem år 2021. Det går också att bli ständig medlem. 

Genom ditt medlemskap stödjer du det lokala kulturarvet och en levande hembygd – öppen för alla.
Södra Vings hembygdsförening önskar Er alla
Ett riktigt Gott Nytt År!


Editerad av: Tommy Johansson (2021-01-03 11:09:28)