SKRUVA

SKRUVA- hembygdsföreningen anordnar kvällsträffar kring teknikutveckling av motorer för bygdens ungdomar.
 
Genom föreningens engagemang med renovering och igångsättning av en äldre tändkulemotor förra året planterades också ett frö till att erbjuda  ungdomar en mötesplats för att förkovra sig i  teknikutveckling av motorer och att få möjlighet att praktiskt ”skruva” på ev egna objekt.

Se inbjudan
 
Projektet genomförs i samarbete med NUAB (Näringsliv Ulricehamn AB) och planeras starta under hösten 2020  och vänder sig i första han till ungdomar  mellan 13-19 år.
 
Hembygdsföreningen hoppas att detta kan vara ett av flera sätt att möta ungdomars intresse och gentemot dessa öppna dörren till  hembygdsrörelsen och föreningens verksamhet.
Vi hoppas naturligtvis också att corona pandemin inte kommer sätta hinder för denna aktivitet
Välkomna med intresseanmälan!


Editerad av: Tommy Johansson (2020-06-18 06:14:31)