Utmärkelser

Utmärkelser från Västergötlands hembygdsförbund till Kerstin och Yngve Håkanson.

Västergötlands hembygdsförbund delade ut utmärkelser till Kerstin och Yngve Håkanson den 6 juni 2019 för deras fina insatser i Södra Vings hembygdsförening.
Kerstin Håkanson tilldelades hembygdsförbundets  Hedersnål med lagerkrans och med följande motivering;

Kerstin Håkanson har varit styrelseledamot i föreningen från 2005 till 2016. Hon har visat stort engagemang och brinnande intresse för människor och för att dokumentera dåtid och nutid i socknen. Förutom mycket goda och genuina insatser inom hembygdsföreningen har hon varit den drivande kraften i ett flertal studiecirklar. En av studiecirklarna resulterade i hembygdsföreningens senaste sockenbok  ”Södra Ving då och nu” utgiven år 2011. Boken blev mycket uppmärksammad och tilldelades flera utmärkelser; av Västergötlands hembygdsförbund korades den till Årets hembygdsbok  år 2011  och samma år utnämndes den också av Sveriges hembygdsförbund till  Årets hembygdsbok för hela Sverige. Boken har blivit en mycket värdefull kulturell dokumentation om människor och verksamheter i bygden och en viktig del i förvaltning av vår bygd och tid.  Kerstin har på  ett utomordentligt fint, uthålligt och generöst sätt samordnat genomförandet av att denna sockenbok kommit till. Kerstins senaste studiecirkel, som också resulterat i en publikation, har handlat om att samla in och dokumentera lokala namn på åkrar och ängar i socknen. Detta är ytterligare ett exempel på Kerstins ambitiösa och engagerade insats för bygdens kulturarv.

Yngve Håkanson tilldelades hembygdsförbundets Diplom och med följande motivering;

Yngve Håkanson, har sedan många år tillbaks aktivt medverkat och ingått i hembygdsföreningens anläggningskommitté . Kommitténs fokusområde är åtgärder för förvaltning av föreningens många byggnader( Bogastugan, Lill-Boga, ladugård, smedja, kol-lada). År 2014 initierade  Yngve som har lång erfarenhet som byggingenjör förslag om att framförallt förbättra hembygdsgårdens kök och sanitära förutsättningar med vattentoalett. Yngve genomförde en förprojektering som resulterade i att hembygdsföreningens årsstämma beslutade att genomföra en servicebyggnad som en tillbyggnad till hembygdsgården till en beräknad kostnad om drygt 700 000 kr . Yngve åtog sig  senare att vara byggledare för hela genomförandet. Tillbyggnaden kunde invigas nationaldagen  år 2017. Tillbyggnaden med framförallt modernt kök och tillgänglighetsanpassad vattentoalett  har varit ett stort lyft för hembygdsföreningens verksamhet. Yngves arbetsinsats för projektet genomfördes helt ideellt. Hans förmåga att driva, entusiasmera och arbeta från förslag till genomförande är mycket beundransvärt och inte minst ovanligt i vårt samhälle idag. Yngves arbetsinsats för Södra Vings hembygdsförening har betytt och betyder mycket för föreningens framtida utveckling.

 


Editerad av: Tommy Johansson (2019-09-08 15:36:36)