Föreläsning av Britt Lijewall

25 February 2021


Föreläsning av docent Britt Liljewall, Göteborg, som berättar från boken Ack om Du vore här om 1800-talets folkliga brevkultur samt om breven från Håkabo i Södra Ving.
Dessa brev är en gripande brevväxling från 1850-talet och framåt mellan föräldrarna i hemmet på gården Håkabo och de till USA emigrerade barnen.   
Föreläsningen kan komma att ske via digital webbsändning, som kan följas via egen dator eller mobil.


Editerad av: Tommy Johansson (2020-12-20 08:20:18)

Södra Vings Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 25 February 2021 18:30

Slutar: 25 February 2021 20:00