Om oss

Södra Vings hembygdsförening bildades år 1961. Initiativet till att bilda en förening kom i samband med att Viskans Kraft AB utlovat en fd kvarnstuga som gåva till föreningen. Föreningen bildades och inledningsvis lades mycket arbete ned på att flytta kvarnstugan från sin ursprungliga plats vid Boga Kvarn, längs ån Viskan till en sk allmänning intill sjön Tolken vid Tolkabro. Kvarnstugan och platsen för hembygdsgården iordningställdes och detta är hembygdsgården Bogastugan. Till hembygdsgården har senare ytterligare byggnader samlats från andra delar av socknen. En skunkladugård från Åkerhult och en smedja från Ulvunga. Många äldre bruksföremål finns samlade i dessa byggnader. Bogastugan är föreningens centrum. Föreningens målsättning är att slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla innevånare ges hemkänsla i bygden.

Föreningens målsättning är att slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla innevånare ges hemkänsla i bygden.

Detta vill föreningen göra  genom att

  • medverka  till vård och bevarande av natur, kultur och forminne
  • hävda betydelsen av traditioner och miljöer för landskap och bebyggelse i samhällsutvecklingen
  • förvalta och underhålla föreningens byggnader och samlingar
  • verka för kontinuerlig utveckling
  • samarbeta med kommunala organ och föreningar inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
  • organisera studiecirklar, kurser,  utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

Föreningens verksamhetsområde är Södra Vings socken. Socknen är belägen i  Ulricehamns kommun.

Föreningen har  299 ständiga medlemmar och ca 216 årsmedlemmar, totalt 515 medlemmar år 2020

Kontakta oss

 Ingrid Öhlund Sjöbredared 110 52398 Hökerum
 Bogastugan Tolkabro
 0707-261414[email protected]