Håvestenskullen (Ättehögskullen i Håvesten) i Ödeborg


Image
Håvestenskullen från landsvägen i söder. Foto: Kurt Aronsson

 

På Håvestenskullen i Ödeborg ligger ett välbevarat gravfält med resta stenar, stensättningar, domarring och gravhögar från järnåldern. Gravfältet är imponerande med sitt höga läge och är väl synligt från det omgivande jordbrukslandskapet.
Området, som ligger invid väg 172, skänktes 1906 till hembygdsföreningen av markägarna.

Förening:

Södra Valbo Hembygdsförening

Skapad av: (2013-12-13 09:04:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södra Valbo Hembygdsförening (2018-09-06 15:05:44) Kontakta föreningen