Medlemskap


Information om olika medlemskap och hur man kan bli medlem.

För den som önskar bli medlem kan årsavgiften 150 kronor, för enskild och 75 kr för familjemedlem. Aktuella bankgirouppgifter kan du få från vår kassör [email protected]. Glöm inte att uppge namn, mailadress, samt fullständig adress och notering om att du är ny medlem, så att vi sedan kan sända ut årsboken.

Editerad av: Marie Ohlsson (2019-11-11 07:06:55)