I.O.G.T - Senapskornet

1831 startade dåvarande kyrkoherden i Södra Hestra,  Anders Hjelmqvist, en nykterhetsförening som så småningom hade 100 medlemmar. Denna kallades Senapskornet.

Arbetet för nykterhet levde kvar i bygden och 1906 bildades I.O.G.T. Logen på bilden tjänade också som samlingslokal då ingen annan passande byggnad fanns för detta. Man startade ett bibliotek där vilket var till stor glädje för många.


Förening:

Södra Hestra Hembygdsförening

Skapad av: Södra Hestra Hembygdsförening (2017-03-25 13:33:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Agnes Qvist (2017-03-25 13:53:58) Kontakta föreningen