AB John Gustafsson

Denna affär startades 1919 då handelsmannen John Gustafsson f. 1890 i Gryteryd köpte fastigheten Enigheten som var ett gammalt andelsmejeri. Affärsrörelsen startade som en speceri-  och diverse affär med ett visst sortiment av järnvaror. Efterhand utvidgades handeln med djurhudar och tvävaror och jordbruksmaskiner.

John Gustafsson var affärsman ut i fingerspetsarna och om en vara inte fanns i affären var John inte sen att ta hem denna och han lyssnade på kunderna önskemål. Detta gjorde att han snart sög åt sig en allt större kundkrets vilket gjorde det svårt för de andra småaffärerna på orten att konkurrera. Carl Larsson i Broaryd som bedrev en av dessa överlät så småningom sitt lager till John Gustafsson och August Hedman som var en annan affärsinnehavare fasade så sakteliga ut sin rörelse för att sedan upphöra.

John Gustafsson drev nu den enda lanthandeln och kundunderlaget ökade. Han hade snart behov av en större och bättre affärslokal och på 1960-talet inrättades en snabbköpsaffär med charkuteriavdelning.

När John Gustafsson 1967 gick bort omvandlades rörelsen till A/B John L. Gustafsson och under detta namn drevs affären vidare i Broaryd. I samband med detta upphörde handeln med hudar och trävaror.

Affären drevs framgångsrikt i många år innan tiden hann i fatt och kundunderlaget minskade så som det ofta gör på små orter. Den sista affärsrörelsen skedde runt 2010 då affären sedan lades ned.

 


Förening:

Södra Hestra Hembygdsförening

Skapad av: Södra Hestra Hembygdsförening (2017-02-18 10:53:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-03-18 21:16:07) Kontakta föreningen