Hulu Västra I. 2:2

ÄGARE/BOENDE

16??-ca 1717 Furiren David Sandahl med hustrun Catharina Kallström

ca 1717-1744 Gunne Jönsson f. 1659 och hustrun Elin Måndsotter