Södra Hestra Sparbank

Året var 1874 då bonden sa till drängen, garvaren, pigan och prästen: Nu startar vi Hestra Pastorats Sparbank. Startkapitalet, 156 kronor och 66 öre, tecknades och inbetalades av enskilda personer. För att täcka omkostnader för sparbankens startande skänktes 52 kronor av ett slutet sällskap. Från denna blygsamma början har sparbanken utvecklats till en betydelsefull faktor, både när det gäller samhällets utveckling och de enskilda människornas ekonomi.

Hestra Pastorats Sparbank bildas

Efter avslutade skörde- och höstarbeten 1874 beslöt bygdens folk att samlas kring en idé om ett gemensamt engagemang i en bank. Detta resulterade i bildandet av en ny bank - Hestra Pastorats Sparbank.

Vid tiden för bankens grundande var huvudmotivet att på ett betryggande sätt ”mottaga och med ränta förkofra småfolkets besparingar”. Grundarna ville ge vanligt folk en möjlighet att spara eller låna pengar. I Sverige fanns då ingen social trygghet i modern bemärkelse, utan var och en fick efter förmåga försöka spara till oförutsedda händelser och inför ålderdomen.

Lånen var till en början små

Vid den här tiden var det vanligast att bönderna behövde låna någon 50- eller 100-krona för inköp av en häst eller ko, ett lån som med stor möda kunde återbetalas. Behovet av kapital till jordbruksinventarier var på den tiden mycket små. När det senare blev möjligt att mot inteckning belåna en förvärvad fastighet innebar detta en stor förändring, där det kanske handlade om ett helt livs beroende av att kunna klara av sin skuld. Ofta öppnade detta ändå helt fantastiska möjligheter för den enskilde, som därigenom kunde bli oberoende vid sitt val av köpeobjekt och vem som var säljare.

Bankvalvet i Broaryd

I Broaryd byggdes bankens första (och landets äldsta) bankvalv. Det är byggt av massiva och tunga stenblock uppgrävda ur den småländska myllan och huggna till en perfekt passform. Valvet i Broaryd står fortfarande kvar, lika säkert som förr.

 

Foto på gamla bankvalvet

Södra Hestra Sparbank

är idag en fristående och självständig sparbank med stark lokal förankring.


Förening:

Södra Hestra Hembygdsförening

Skapad av: Södra Hestra Hembygdsförening (2016-08-17 20:38:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-08-17 20:43:58) Kontakta föreningen