Stiftelsen Davidsonska Donationen

För jorbrukandets främjande i Västbo härad

Denna stiftelsen har sitt ursprung i Södra Hestra då handelsmannen J.P. Davidsson i Prippebo genom sitt testamente bildade en fond med namnet  ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till ”understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker”.

Fonden leds idag av en styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhet. Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att avkastningen används så som donatorn J.P. Davidsson avsåg.

Tillgångarna är placerade i svenska aktier. Avkastning i form av utdelningar och räntor, med avdrag för stiftelsens omkostnader, delas årligen ut till jordbruksförbättringar.

En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns Hushållningssällskap. Övriga styrelseledamöter utses av Gislaveds kommun. Ansökningar och underlag (gärna bilder) insändes till stiftelsens ordförande som tillsammans med styrelsen fördelar ansökningarna till de funktionärer som bereder och gör besök på platsen.

Funktionärerna är utsedda av respektive kommun vars socknar ingår i Västbo Härad.

Nedan följer historien om J.P. Davidsson i Prippebo:

Den 23:e maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson i Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland. Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som 17-åring till Amerika. Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta som expedit i Torup. 1884 övertog han gården Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i nuvarande Gislaveds Kommun.

Där kom han att stanna till sin död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på ett mönstergillt sätt, det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev han även handelsbod på gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, började en liten förmögenhet så sakteliga att växa fram.

När så brodern, grosshandlare Josef Davidsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en ansenlig förmögenhet. 1,2 miljoner  Något år före sin död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna hushållerska, Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier.

Övriga tillgångar testamenterades att bilda fonden med namnet ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad”.


Förening:

Södra Hestra Hembygdsförening

Skapad av: Södra Hestra Hembygdsförening (2016-08-15 15:51:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-09-30 14:43:15) Kontakta föreningen