Påbo Lyckås 1:12

Ett hus uppfördes på denna fastighet av bröderna Malkom och Börje Bengtsson och här startades ett mejeri. Mejeriet upphörde så småningom och huset inreddes då för uthyrning.

Senare byggdes ytterligare en fastighet med lokal för Godtemplarna. Denna blev sedan Lyckås Missionshus och ägare blev Lyckås missionsförsamling.


Förening:

Södra Hestra Hembygdsförening

Skapad av: Södra Hestra Hembygdsförening (2015-10-23 15:18:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-12 22:12:33) Kontakta föreningen