Elmgrens Solur anno 1741

Detta solur anlades av kyrkoherde Samuel Elmgren år 1741 och finns att se strax söder om Södra Hestra Prästgård. Samuel Elmgren verkade som kyrkoherde i Södra Hestra mellan åren 1726-1744.