Ottto Salomon Broberg, Kyrkoherde 1872-1908

Ottto Salomon Broberg, Kyrkoherde 1872-1908
Var född i Norra Ljunga församling och blev kyrkoherde i Södra Hestra 1872.
Han bodde och verkade här fram till sin död 1908.