Sture Bäckström - Präst i Södra Hestra 1967-1979

Sture Bäckström - Präst i Södra Hestra 1967-1979
Var född i Dädesjö församling 1914.
Verkade som präst i Södra Hestra mellan åren 1967-1979.