Wilhelmina Hjertstrand med väninna

Wilhelmina Hjertstrand med väninna
Wilhelmina till höger i bilden föddes 1854 i Klockaregården. Hon flyttade 1878 till Skåne och bodde och verkade sedan i Helsingborg där hon tillsammans med väninnan Johanna "Nanny" Palmkvist (som syns till vänster i bild) drev läsesalongen och pensionatet Tysta Marie i Helsingborg tillsammans med Wilhelminas yngre syster Aurora.
Fotograf

J. H. Hagman, Helsingbord

MER INFORMATION

Förvaring

I privat ägo