Välkommen till vår hemsida!

Södra Hestra hembygdsförening bildades 1950. Initiativet togs sedan några hembygdsintresserade under år 1949 låtit flytta de gamla 1700-talsbyggnaderna från Hultalyckan till deras nuvarande plats i den vackra skogsbacken på Södra Hestra prästgårds ägor.

Styrelsens medlemmar 2019: Mats Johansson, Sven-Göran Fransson, Urban Jonsson, Jörgen Gustavsson, Helena Gullberg , Carolin Bokfors, Gunnar Grönbech Jensen, Leif Petersson, Helén Holmgren, Barbro Gustavsson  och Camilla Johansson. Ingbritt Fransson saknas på bilden.


Editerad av: Mats Johansson (2019-08-16 21:33:11)