Bli medlem

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

För att bli medlem så betalar du in årsavgiften till BG 412-0820. Glöm ej att skriva ditt namn i avsändarrutan!

Medlemsavgiften är 75kr/person. 

Årsavgiften kan även betalas kontant på årsmötet.