Om oss

Söderöns hembygdsförening bildades 2001 och har för närvarande (år 2020) ca 340 medlemmar. Enligt stadgarna har föreningen som målsättning att dokumentera hembygden och verka för bevarande av dess lokala historia i ord och bild. Detta görs genom att arrangera hembygdsdagar, byvandringar och framför allt genom medlemsbladet Söderöposten, som utges fyra gånger...

Läs mer >

Nyheter

Fotografi från Bosse Bergströms berättarkväll i Söderögården i slutet av juni. Bosse berättade om gamla tiders fiske vid Långalma och om arbetet med att hålla vattenvägarna öppna.
Leif Sjögren var behjälplig vid berättande och hade tagit med sig gamla fiskeutrustningar.

ÅRSMÖTET 24/4 2022

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras i Söderöposten nr 3 och distribueras till föreningens medlemmar.


Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Hans Tibell
Kassör:          Christer Mattsson
Sekreterare: Viveka Westman

Övriga ordinarie ledamöter:  Margit Bergström, Inga-Britt Löwén, Robert Carlsson och Tommy Forsberg.
Suppleanter: Agnetha, Lennart Forsberg, Peter Flinck och...

Läs mer >

Söderöposten från förr

Nu finns flera äldre nummer av Söderöposten att läsa, fram till nr 2 2012. Vi uppmanar er att särskilt läsa detta numret och Bengt Skagersjös text om Dagboken 2012. Den texten är aktuell i år också, eftersom vi uppmanas att skriva dagbok den 16 maj.
Dessutom kan man i det...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]