Södermörekrönikan 1987 – 2016

 

 

 

 

 

REGISTER TILL SÖDERMÖREKRÖNIKAN  ÅRG. 1987-2016

Årg. Sida Författare Rubrik

1987

1987          5    Larsson Lars   Södermöre hembygdsförening 40 år

1987     15   Rosenius Vivi       Naturstämningar vid Hagbyhamn

1987     17   Rosenius Vivi       Glimtar från 1800-talet

1987     21   Larsson Lars        Bökenbergs glasbruk

1987     48   Johansson Hans   Arvet efter Johan Glawue

1987     60   Johansson Hans   Länsman Joen Olsson Rebb

1987     70   Johansson Hans   Skrock och vidskepelse i 1600-t. S-möre

1987     75   Fredriksson Sven Skolan i Trottorp

1987     77   Larsson Lars        Torp i Ålebo. Skräddaretomt., Dalmossen,

Tastar-Olles och Ros-Antes torp.

1987  107   Johansson Hans   Dråpet på fjärdingsmannen i Igelösa

1987  110   Johansson Hans   Jordebok för Igelösa

1987  115   Larsson Lars        Drängen, tiggaren och fåratjuven

1987  119   Larsson Lars        Vilse i dimma

1988

1988      5   Larsson Lars        Glimtar ur verksamheten 1987

1988    11    Johansson Hans   Komministern och inspektoren,
ett 1700-talsdrama

1988    19    Sundkrans Torsten                    Minnen från banvaktsstuga  vid      Kalmar- Torsås järnväg,  nr 7 Glasholm

1988    24    Fredriksson Sven Ett amerikabrev

1988    27    Göransson Roland                     En rundtur i Hagby 1956

1988    78    Larsson Lars        Några torp i Ålebo. Tyskabacken,
norra och södra torpen

1988    94    Larsson Lars        Bankkuppen

1988  100   Blomqvist Gerh.   Skiftesförrättningar i Skällby

1988  118   Fransson Sune och Margareta     Voxtorp på 1700-talet

1989

1989       7  Larsson Lars        Södermöre hemb.fören. Verksamheten 1989

1989     13   Johansson Hans   Två storstölder i Skällby

1989     27   Pålsson Erik        En guldgrävare i Australien

1989     43   Karlsson Axel      Hagby socken undre äldre tider

1989     55   Jacobsson Sigvard                     Något om Kvarnlyckan före 1965

1989     72   Gunnarsson Kjell Hopmännen på Wärnanäs

1989     77   Larsson Lars        Persmålahylt

1989    101  Sundkrans Torsten    Radion kommer till bygden

1989   106  Larsson Lars        Broby i äldre tider

1989    110  Wilhelmsson Elenor                    Laga skifte I Broby 1852

1990

1990        7 Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1989

1990       11 Gunnarsson Kjell Hagalund Halltorp

1990       13 Allgoth Sylvia      Minnen från åren på Hagalund

1990       18 Svahn Stig          Min barndoms Ekenäs

1990       29 Larsson Lars        Albin Ahrenberg

Årg. Sida Författare Rubrik

1990      54  Fredriksson Sven Något om vidskepelse i Halltorp

1990      57  Johansson Hans   Hårda tag i 1720-talets Resby

1990      68  Persson Rune      Nyagärde – ett torp under Wärnanäs

1990      75  Johansson Ingrid Nyagärdestugornas sista innevånare

1990      80  Larsson Lars        Lovers Alunbruk

1990    104 Gunnarsson Kjell Ögonvittne till en katastrof

1991

1991        7 Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1990

1991      11  Nilsson Ulla         Minnen från min barndoms Skällby

1991      23  Persson Rune      Finska båtsmän i Södermöre

1991      30 Sundkrans Torsten                    När ”tryskan” kom till byn

1991      35  Swahn Stig          Minnen

1991      43  Gunnarsson Kjell Rallarna

1991      51  Johansson Axelina                     Mopedfärden

1991      53 Johansson Hans   Oroligheter och skogsgångare

1991      63  Fagerhem Edith   Ida Mathilda från Trottorp

1991      67  Larsson Lars        Holmskvarns mejeri

1991      92  Karlsson Axel      Hagby folkskolas historia

1991    104  Eriksson Gunnar  Jägarminnen

1992

1992        7 Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1991

1992      12  Gunnarsson Kjell När båtsmän från Södra Möre gick till historie

1992        26   Johansson Hans                     Kyrkvärden som blev kyrktjuv

1992      31  Johansson Anette Ekenäs från 1700-talet till 2000-talet

1992      38 Larsson Lars        Glimtar från Lovers alunbruk 1748

1992      65  Johansson Hans   En gammal loftbod i Yxneberga

1992      68  Nilsson Ulla         En loftbod berättar

1992      71  Jakobsson Sigvard                     Arby mejeri

1992        86   Blomqvist Gerhard                 Om vatten, lyse och telefon

1992      92  Larsson Lars        Den frireligiösa väckelsen i Resbymåla

1992     101 Singvall Albin      Ortsnamn och bebyggelse i Voxtorp

1992     108 Persson Rune      Hur skrev våra präster. Några ex. från Halltorp

1993

1993        7 Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1992

1993        13   Gunnarsson Kjell                   När Finlands sak blev vår

1993      24  Ottosson Ingrid    Yxneberga 1959

1993      33  Blomqvist Gerhard                     Några Båtsmän och båtsmanssöner

1993      49  Nilsson Ulla         Tingen berättar

1993      54  Persson Rune      Tre torp på Wärnanäs

1993      66  Jacobsson Sigvard                     Arby-bygdens elektrifiering

1993      69 Larsson Lars        Wärnaby bruk

1993      88  Johansson Hans   Wärnaby bruk i 1600-talets domböcker

1993      93  Sundkrans Torsten                    Ett kusligt barndomsminne från Glasholm

1993      95  Stenlund Evy       Voxtorps by för 150 år sedan

1993    120  Gunnarsson Kjell Stuvenäs

1993    121  Hemmingsson Göst.                   Hemmingssons på Stuvenäs

1994

1994      7   Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Versamheten 1993

1994     11   Källström Michael En boplats från jägarstenåldern i Hagbytorp

1994     20   Gunnarsson Kjell Frälseräntan

1994     30   Ottosson Ingrid    Hilda Sofia Vahlgren

1994     37   Johansson Hans   Kyrkstölden i Voxtorp 1757

1994     48   Johansson Hans   Om Gunnar Nordstrandh, Skällby 1889-1981

1994     50   Nordstrandh Gunnar                      Berättelser från Skällby

1994     60   Kreuger Erik Lorentz    Salta bitar

1994     64   Sign. H.J.            Hur sjukvården fungerade på 1920-talet

1994     66   Larsson Lars        Applerums lantbruksskola

1994     94   Larsson Lars        Applerum

1994  102   Blomqvist Gerhard                     Minnen från Holmskvarn

1994  111   Nilsson Ulla         En dag i Skällby på 1920-talet

1994  115   Bramsjö Sven     Om skepparen som förde kassabok 1859

1994  127   Persson Rune      Gästgivare på Värnaby gästgiveri

1994  134   Gunnarsson Kjell Barndomsminnen från Ekenäs

1995

1995       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1994

1995     12   Gunnarsson Kjell Sätesgården

1995     22   Nordmark Oscar  Fölksägner från Södermöre

1995     30   Nilsson Ulla         Vårt gamla skåp

1995     33   Larsson Lars        Dackefejden

1995     45   Persson Rune      Pesten i Hagby

1995     53   Johansson Anette Sjöfolk och skeppsbyggare i Ekenäs

1995     72   Blomqvist Gerhard                     I kväll sjunger Lindholm

1995     78   Johansson Hans   Med kniven som vapen. Tre dråp på 1660-talet

1995     90   Gunnarsson Kjell /

Fredriksson Margit                     Skräpple kvarn

1995     95   Jacobsson Sigvard                     Arbygatan vid 1900-talets början

1995  110   Bramsjö Sven     Om Hagbyhamn i forna dagar

1995  132   Larsson Lars        Korta bygdehistorier

1995  134   Nordstrandh Gunnar                     Barndomsminnen

1995  144   Persson Rune      Klockare i Halltorp

1996

1996       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1995

1996     12   Gunnarsson Kjell Från riksråd till skedmakare

1996     21   Jacobsson Sigvard                     Odling av gummimaskros

1996    24   Stenlid Gunnar    Halltorps siste kringvandrande skräddare

1996     27   Larsson Lars        Riddarna till Påbonäs borg

1996     46   Bramsjö Sven     Om en brevskrivare från Trettnastugan i Hagb.

1996     52   Persson Rune      Det gamla äppelträdet

1996     55   Sundkrans Torsten                    Ett trettioårsminne

(Det sista tåget mellan Kalmar och Torsås)

1996     64   Singvall Albin      Voxtorps sockens bebyggelse

(Ur ett arbete över Voxtorp 1947)

1996     69   Nordstrandh Gunnar                     Historier från förr.  (Gamla bygdehistorier)

1996     81   Larsson Lars        Tjuvmanna-Pelle

1996     96   Ottosson Ingrid    Utmed Yxnebergavägen. Folket i stugorna

1996  110   Persson Rune      Tre torp i skogen (Wärnanästorpen Nybygget,                                                                          Norrbro och Österom)

1996  119   Gunnarsson Kjell När Häst-August var i Uttersbo

1996  121      –                                           Boskapslängd för Broby 1621

1996  123   W – g. C.            Den tyske riddaren på Wärnaby säteri

1996  126   W – g. C.            Voxtorpafrun. (Ur Barometern 1898)

1997

1997      7   Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1996

1997     11   Larsson Lars        Södermöre hembygdsförening 50 år

1997     25   Gunnarsson Kjell Ett arbetsliv på Wärnanäs

1997     36   Jutefors Jan         Farligt storvilt

1997     43   Larsson Lars        Värnaby by

1997     63   Swahn Stig          Ekenäsbussen

1997     67   Kaldenberg Birgit Personen bakom ett gatunamn

1997     70   Sundkrans Torsten                    Min barndoms Glasholm

1997     78   Larsson Lars        Olstorp – berättelsen om ett torp

1997     95   Stenlid Gunnar    Unik fond i Halltorp

1997     97   Ottosson Ingrid    Adolf Forsells byggnadssnickerier

1997    101  Johansson Hans   Hoppmansdråpet på Wärnanäs 1660

1997    107  Johansson Ruth   Så tvättade man förr

1997    113  Larsson Lars        Hagby på drottning Margaretas tid

1997    120  Persson Rune      Wärnanäs skyttegille

1997    134  Nordström Aina   Olsbo

1997    139  Schylander Hilda  Folket längs landsvägen i Voxtorp

1998

1998       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1997

1998     17   Swahn Björn-Eyvind   Bengt Berg. Naturfotograf, författare och

debattör

1998     28   Gunnarsson Kjell Fågeldoktorn. Bengt Berg – hans anknytning                                                                            till Södermöre

1998     32   Johansson Hans   Ett landsvägsdråp i Hagby

1998     36   Persson Rune      Björkelund. Några glimtar från 1930-talet

1998     49   Killander A.-B.     Per Mat och hans familj

1998     59   Nordstrandh Gunnar   En dyrbar friarannons

1998     62   Nilsson Ulla         En resa i tiden

1998     65   Larsson Lars        Törnblommabacken

1998     86   Gunnarsson Kjell Den ofullbordade sågkvarnen

1998     89   Johansson Hans   På krokiga vägar. Något om vägarna i Arby

1998  105   Sundkrans Torsten                    Glasholm – by I förvandling

1998  110   Gunnarsson Kjell Bronsåldersfyndet

1999

1999       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1998

1999     15   Grevér Per          Kvarnlyckedialekt i Aktuellt

1999     19   Gunnarsson Kjell Båtsmansdottern som blev martyr

1999     24   Johansson Hans   Emigrationen från Södermöre

1999     29   Eden Valdemar    En pige utvandre fra Arby

1999     46   Göransson Roland                     Hagbyflickan som blev firad operastjärna

1999     54   Larsson Lars        Kolboda varv

1999     66   Johansson Hans   De for till Tyskland – en utvandrarfamiljs

öde

1999     71   Jacobsson Sigvard                        Ur Glömminge bys historia

1999     86   Carlzén Per-Olof  Hur ett undantagskontrakt kunde se ut

1999     88   Gunnarsson Kjell Gesällboken

1999     93   Larsson Lars        Wärnanäs tegelbruk

1999  109   Lundqvist Marianne/     Betel i Voxtorp

Lindström Lillemor

1999  117   Persson Rune      Våra båtsmän

1999  130   Johansson Hans   Anekdoter från Skällby

2000

2000       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 1999

2000     12   Gunnarsson Kjell Gårdssmedjan

2000     15   Blomqvist Gerhard                     Att hägna gärdsgård

2000     18   Wahlberg Arvid    Historier ur verkliga livet från min hemby

Arby

2000     21   Jacobsson Sigvard                     Framställning av potatismjöl och gryn

2000     23   Larsson Lars        Kalmar – Torås järnväg

2000     47   Bramsjö Sven     Från Kvarnabacken till Nanny Larséns väg

2000     58   Persson Rune      Brukare på Högaberga

2000     66   Larsson Lars        Skonerten ”Mary” av Ekenäs och hennes resor

2000     72   Johansson Hans   Då var vägen till tinget kort

2000     83   Gunnarsson Kjell Minnet av en båtflykting

2000     86   Larsson Lars        Tjugo år som missionär i Mongoliet

2000  100   Persson Rune      Båtsmän i Halltorp

2001

2001      7   Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 2000

2001    13    Stenlid Gunnar    Fisket i Södermöre

2001    22    Gunnarsson Kjell Bolagströskan

2001   29    Gunnarsson Kjell Tröskmaskinisten

2001    32    Nilsson Ulla         Från Java till Bali

2001    36    Larsson Lars        Gräsgärde

2001    69    Arvidsson Majken                      Landsbygdens nöjen vid 1900-talets mitt

2001    72    Nilsson Ulla         Tankar vid mitt skrivbord

2001    76    Nilsson Börje       Här har ni mitt liv

2001  106    Bernhardsson Bengt                  Tjärbränning i östra Småland

2001  118    Larsson Lars        Tjärfabriken i Wärnanässkogen

2001  121    Johansson Hans   Bilder från livet i Skällby förr

2001  125    Persson Rune      Båtsmän i Voxtorp

2002

2002      7   Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 2001

2002    13    McFarlane Christina   Minnen från min barndoms Wärnanäs

2002    22    Larsson Lars        Ur Ola Gustafs arkiv

2002    39    Eriksson Sonja    Barndomsminnen

2002    44    Gunnarsson Kjell Sörgården, en idyll som försvann

2002    52    Johansson Hans   Inventering av forntida minnesmärken 1830

2002    59    Gustafsson Kenneth                      Jordkulefolket

2002    60    Svennebring Otto Jordkulor och stenstugor

2002    70    Larsson Lars        Jordkulorna i Brudhyltan

2002    88    Gunnarsson Kjell Kvarnen i Vinterbo

2002    90    Schylander Hilda  Anteckningar över personer som levde

i Ekenäs

2002  108   Persson Rune      Båtsmän i Voxtorp: Igelösa och Broby

2002  133   Johansson Hans   Roosvals matrikel från 1799

2003

2003       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 2002

2003     16   Gunnarsson Kjell Kantorn

2003     29   Nordstrandh Gunnar   Historier från bygden

2003     41   Göransson Roland                     Hagby cementgjuteri

2003     53   Johansson Inger  I Yggesbo för 60 år sedan

2003     60   Larsson Lars        Olsbo

2003     94   Stenlund Evy       Födelsedagsfirande på 1940-talet

2003    103  Persson Rune      Kolboda fritidsområde

2003    112  Steenberg Börje  Odlingsrösen och ärtsoppa

2003    116  Larsson Lars        Ekenäs källa

2003    123  Gunnarsson Kjell Valbenet

2003    125  Carlsund Hilda     Några hågkomster av midsommarfirandet

å Värnanäs i forna dagar

2003    127  Johansson Hans   Arby i Tabellverkets siffror

2003    140  Modéer Adolph    Sockenbeskrivning över Halltorps och

Voxtorps socknar

2004

2004       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 2003

2004     13   Larsson Lars        Nanny Johansson. Författarinnan från Ålebo

2004     33   Gunnarsson Kjell Johan Frdrik Tenggren. Soldat – guldgrävare –

– poet

2004     41   Öberg Alice         Arby och Halltorp, två kyrkor från medeltiden

2004     51   Larsson Lars        Fotbollsplanen på Smedstorp

2004     58   Nilsson Ulla         Pigor

2004     64   Petersson Pierre  Halltorps kyrkas historia i mötet mellan nära

och fjärran

2004     86   Dryselius Erland  Hagby socken 1853

(Inte Modeer, som det står i boken)

2004  106   Ohlsson Kerstin   Hur jag blev småskollärare och hur jag kom

till Arby

2004  110   Swahn Stig          Hågkomster från Ekenäs

2004  123   Larsson Lars        Stridbacka-Vickes historier och äventyr

2005

2005       7  Larsson Lars        Södermöre hemb. fören. Verksamheten 2004

2005     13   Göransson Roland                     En skolpojkes minnen av andra världskriget

2005     26   Gunnarsson Kjell Gustav Olsson, järnvägstjänsteman och

författare med rötter i jorden

2005     30   Nilsson Ulla         Funderingar vid köksbordet

2005     34   Larsson Lars        Affärerna i Södermöre

2005     61   Lindström Lillemor                     Halltorp – Voxtorps Rödakorskrets 85 år

2005     67   Nilsson Ulla         Vad en farmor och mormor betyder

2005     70   Larsson Lars        Lovers Tändsticksfabrik

2005     83   Petersson Pierre  Släkten Bonde och dess jordinnehav –

ett stycke medeltidshistoria

2005  102   Johansson Nanny En arbetsdag i Södra Möre

2005  106   Larsson Lars        Brev till skeppsbyggmästare Herman Olsén

2005  113   Swahn Stig          Hågkomster från Ekenäs

2005  123   Stenlid Gunnar    Arbygården

2005  126   Eriksson Sonja    Ålebo syförening 100 år

2005  134   Johansson Hans   Gamla släkt- och tilltalsnamn i Arby

2005  146   –                       Förtroendemän i Södermöre 1923

2006

2006       7  Larsson Lars        Verksamheten 2005

2006     13   Gunnarsson Kjell Murarmästarens död

2006     19   Stenlund Evy       Höbärgning och solförmörkelse 1954

2006     27   Bergman Gerd och

Wettborg Britt-Inger  Gräsgärde stationssamhälle

2006     35   Nilsson Ulla         En hyllning till de gamla

2006     42   Larsson Lars        Christinelund

2006     68   Swahn Stig          Minen från Ekenäs

2006     81   Larsson Lars        Ödebyn Stacka

2006  104    Modéer Adolph    Sockenbeskrivning över Halltorp och

Voxtorp socknar 1767

2006  117    Petersson Pierre  Wulfstan, Möre och yngre järnåldern

2006  140    Larsson Lars        Resbykanalen

2007

2007      5   Larsson Lars        Verksamheten 2006

2007    10    Larsson Lars        Södermöre hembygdsförening 60 år

2007    24    Gunnarsson Kjell I Södermöregrevens efterföljd

2007    30    Bergman Gerd     Gräsgärde frysfacksförening

2007    32    Swahn Stig          Hågkomster från Ekenäs

2007    47    Johansson Hans   Kulltorp i 1600-talets domböcker

2007    67    Gunnarsson Kjell Brömsehus, borgen vid gränsbäcken

2007    70    Petersson Pierre  Hagby kyrka, Södra Hagby och

berättelsen om medeltidens gryning

2007    92    Karlsson Tore      En provinsialläkares årsredovisning 1869

2007  110    Thuresson Per     Idrott i Södermöre

2007  121    Larsson Lars        Berättelser från Ålebo

2008

2008      7   Larsson Lars        Verksamheten 2007

2008    14    Gunnarsson Kjell Carl Gustaf Flyth, doktor och donatot

2008    19    Larsson Lars        Kulltorps slätt

2008    31    Martinsson Ingvar                      Hus och innevånare i Sandviksgatan i Hagby

2008    50    Larsson Lars        Leksaksfabriken vid Stabbadamm

2008    55    Eriksson Eva       Hyllning till en syster

2008    57    Larsson Lars        Donatorn John F. Carlsson

2008    65    Gunnarsson Margit                     Minnesglimtar från Kolboda hamn

2008    69    Larsson Lars        Svenska frivilliga i Finska vinterkriget

2008    83    Nordstrand Gunnar                    Bryggerskan Amanda på Skällby bryggeri

2008    92    Larsson Lars        Bengt Berg

2008  107    Swahn Stig          Hågkomster från Ekenäs

2008  120    Petersson Pierre  Möre under romersk järnålder

2008  135    Larsson Lars        Glimtar ur Arby kyrkböcker

2008  142    Nordstrand Gunnar                    Byggmästare i Arby socken

2008  148    Gunnarsson Kjell Kalmar ledung

2009

2009      7   Larsson Lars och

Johansson Lennart                     Verksamheten 2008

2009    13    Gunnarsson Kjell 50 år med Bröderna Olsson

2009    18    Martinsson Ingvar                      Sandvik

2009    30    Gunnarsson Margit                     Kalle vid sjöns äventyr på havet

2009    32    Nilsson Ulla         Minnen från vår ungdoms Skällby

2009    39    Johansson Allan   Skällby bryggeri

2009    43    Fredriksson Sven Hundkullen

2009    48    Carlsson Lennart  Norra Hagby fiskeläge

2009    53    Petersson Magnus                      Den första augusti 1914

2009    57    Larsson Lars        Historier från bygderna

2009    67    Gunnarsson Kjell Stengrundens hemlighet

2009    69    Gunnarsson Kjell John berättar

2009    74    Petersson Pierre  Kalmar ledung

2009    85    Modéer Adolph    Sockenbeskrivning över Halltorp

och Voxtorp socknar

2009  101    Göransson Roland                     JUF

2009  139    Larsson Lars        Folket i stugorna i Ålebo

2010

2010      7   Johansson Lennart                     Verksamheten i Södermöre hembygdsf. 2009

2010   14                                  Arvid Johansson – till minne

2010    16    Svensson Harry   Mitt första år på Hagby Bil

2010    23    Petersson Magnus                      Skeppsbrott i Södra Möre

2010    28    Carlsson Lennart  Kurt Allgrens halmbockar

2010    31    Fredriksson Sven Sågbacken i Namnerum

2010    34    Fredriksson Sven Stora Namnerums tillkomst

2010   38    Gunnarsson Kjell Arrendekontraktet

2010    41    Martinsson Ingvar                      Strandridare och underslev i Södra Möre

2010    64    Larsson Lars        Berättelser från bygderna

2010    79    Löfgren Anna       Minnen från Voxtorps komministergård

på 1860- och 1870-talen

2010  109    Nilsson Ulla         Jorden vi ärvde

2010  111    Larsson Lars        Fasantuppen ”Toker”

2010  114    Nilsson Ulla         ”Kulturen” i Hagby

2010  116    Larsson Lars        Kolkraftverket i Kolboda

2010  123    Stenlid Gunnar    Södermöres historia

2010  128    Petersson Pierre  Arkeologiska fynd i Södermöre

2010  135    Larsson Lars        Torp och stugor i Ålebo

2011

2011      7   Johansson Lennart                     Verksamheten 2010 i Södermöre hembygdsf.

2011    12    Nilsson Ulla         Södermörekrönikan 25 år

2011    15    Martinsson Ingvar                      Tändsticksstigen

2011    28    Mattsson Bertil     Minnen från Wärnanäs i början på 1950-talet

2011    38    Arnér Sivar         Järnvägslinjen

2011    47    Gunnarsson Kjell Stufvenäs, en pärla vid Kalmarsund

2011    51    Eriksson Erik       Hästar i Arby socken kring 1940

2011    55    Svensson Harry   Minnen från Hagby Bil 1939-1965

2011    69    Arvidsson Berit    Tre kvinnor berättar om livet förr

2011    77    Larsson Lars        Nya rön om Lovers alunbruk

2011    92    Fredriksson Sigrid                      Författarinnan Elsa Maria Otto

2011    96    Svennebring Ingemar  Minnen från efterkrigstidens Påryd

2011  112    Nordstrand Gunnar                    Hantverkare i Arby socken

2011  123    Petersson Pierre  Lågfrälse i Södra Möre under medeltid och

Wasatid

2011  139    Carlsund Hilda     Midsommarfirande på Wärnanäs i forna dagar

2011  141    Larsson Lars        Historier och berättelser från bygderna

2012

2012    7      Johansson Lennart  Verksamheten 20111

2012   13      Karlsson Alfhild  Åstugan

2012   16      Gunnarsson Kjell  Mörka moln över Kalmarsund

2012   18      Gunnarsson Lennart  Väntagatan

2012   26      Arvidsson Berit   Lisa berättar vidare

2012   33       Martinsson Ingvar   Julisstormen 1931 och andra oväder

2012   51       Karlsson Tore    En prästs levnadsöde

2012   56      Fredriksson Sven  Hägkomster om ladugårdsbränder inom
Trottorps-roten

2012   61      Adolfsson Ulla/Eriksson Eriksson Ålebo-Stockholm ….. och sju
sillätande syskon

2012   66       Arvidsson Berit   Wistrand och Dahlgren

2012    72      Hallgren Birger/Gunnarsson Margit  Kolbodagatan

2012    87      Claesson Tommy  Södermöre frå kargt alplandskap till
välmående jordbruksbygd

2012    94       Gunnarsson Kjell  Skalden Stagnelius

2012    97        Sallnäs Marie-Louice  Ida Sofia Johansson

2012   104       Arvidsson Berit   En glimt från pionjärtiden på Ekenäs brunn

2012   107       Johansson Lennart Ur Voxtorps landskommuns protokollbok
åren 1863-1896

2012   111       Larsson Lars   Torpen i  Gräsgärdehult

2012   132       Nilsson Ulla  Mina bästa vänner är böckerna

2012   134       Pleijel Stig      I Arby på 1930-talet

2012    139      Pettersson Pierre  Värnaby – byn som försvann

2013

2013 7        Johansson Lennart  Verksamheten 2012

2013     13       Gunnarsson Kjell      Vid vägen från skogsroten …..

2013     19       Karlsson Sven            Att fiska not under isen

2013     22       Martinsson Ingvar   Markgatan – lite i skymundan

2013     48       Arvidsson Berit         Laga skiftt i Igelösa och Bjursnäs 1858

2013     54       Dahlgren Elin             Minnen från Ålebo skola 1957-1959

2013     62       Gunnarsson Kjell      Sjörövare i Kalmarsund

2013     64        Karlsson Sven           Söderudd – Karlsnäs. Fiskehamn 1923-1977

2013     69         Wiegert Göran         Välgörarem Oskar Dahm

2013     74         Nilsson Ulla               Ett bröllopstal

2013    77           Bruce Åke                  Carl Jonas Love Almqvists novell:
Kapellet och Wärnanäs

2013    89          Arvidsson Berit        Lisa fortsätter att berätta

2013    99           Bergenman Bertil   Vårt Ekenäs

2013  107            Fredriksson Sven  Folklivsuppteckning från Halltorps sn.

2013  114            Larsson Lars           En resa längs Hagbyån och Halltorpsån
i tid och rum

2013  141             Johansson Hans   Hårda tag i Hagby

2013  153                                                   Södermörebilder

2014

2014    7                 Fröström Ingrid       Verksamheten 2013

2014   12                Karin Almbladh        Holmskvarn – en gård och en kvarn i

Södra Möre  genom 600 år
2014   27               Kjell Gunnarsson    Möte med en flygarlegend

2014    30               Ingvar Martinsson   Kustsergeanter och kustroddare i Ekenäs

2014    56               Berit Arvidsson         Anny fortsätter att berätta

2014   67                Gert Knutsson           Vatten -livsviktig resurs i såväl samhälle som miljö
2014   74                Lars Larsson              Källor i vår bygd och historie kring dem

2014    93               Bertil Bergenman    Tant – Gubbe

2014  99                 Axel Mannerskantz   Krönika för Wärnanäs egendom

2014  118               Helge Klingefjord      Sisselhults skola

2014  123               Pierre Petersson        Arby –  ett sockencentrum blir till

2014  135               Hans Johansson        Voxtorp i Södra Möre domböcker

2014  143              Tore Karlsson             Anders Andreæ Swibelius – en Arbypräst
och hans släkt för 300 år sedan
2014  151     SÖDERMÖREBILDER

2015

2015       7              Ingrid Fröström         Verksamheten 2014

2015       11                Ingrid Fröström                Lars Larssons plaketttering

2015       13               Ann-Mari Möregårdh       Kalmarplan i våldsam luftkrock över Resby

2015        21             Sven Fredriksson               Bygdehistorier från Halltorp

2015       29            Ulla Nilsson                          Min släkthistoria och barndom

2015       34            Ingvar Jacobsson                Nytänkande på landet  vid 1800-talets slut

2015       37             Eleonor Wilhelmsson       Musikens vänner

2015       41             Ingvar Martinsson             Siste båtsmannen under Hagby 15 – en sorglig historia

2015       58            Linda Erlandsson               Elvapojkarna

2015       71             Allan Johansson                  Vinterbo – ett ställe en stund på Jorden i Vintergatan

2015      92             Lars Larsson                         Berättelser från Vinterbo  

2015    102             Christer Svensson                Gotthard Arnér 1913-2002

2015    106            Berit Arvidsson                      Böneman som fick både brud och sköldpaddssoppa

2015    111              Hans Johansson                     Ur Abraham Hülphers resa genom åtskilliga rikets södra provinser 1759

2015    119           Lillemor och Verner Lindström  Nyhetsförmedling 1697

2015   122            Hans Johansson                       Voxtorp i Södra Möres härads domböcker 1651-1666

2015   127            Berit Arvidsson                          Lisa sjunger en visa för oss och berättar om när hon sjöng på Stadshotellet

2015   132            Birger Hallgren                           Den ädla drycken Mjölks resa

2015   136           Lennart Gunnarsson                 Väntagatan och sen…

2015   143           Lars Larsson                                SM i plöjning på Wärnanäs 2014

2015   147           Hans Karlsson                             Kartfjärilen i Vinterbo

2015   151                                                                    SÖDERMÖREBILDER 

2016

2016       7             Ingrid Fröström                     Verksamheten 2015

2016     11              Åke Eskilsson                          100 år med Bjursnäs Bygdegård

2016    21              Sven Fredriksson                   Trottorps kvarn

2016    27              Magnus Petersson                  Bostäder

2016    44             Wallentin Karlsson                En lanthandlares minnen

2016    59             Bengt HaraldssonLotta Granbom  Fridas grill sommaren 1959

2016   67               Ingvar Martinsson                    Sandviksgatan

2016   93               Karin Almbladh                        Johan Anckarfelt och                                                                                                                 hans  epitafium i Hagby kyrka

2016    96              Berit Arvidsson                         Bönemannen som fick både brud
                                                                                          och sköldpaddssoppa

2016   105             Ingvar Jacobsson                     Glömminge 1910

2016   110              Gunnar Nordstrand                Axel Sch’eele – en ättling från
Kulltorp slätt

2016   118              Börje Lundwall                         Åke Lindros från Yggesbo som
                                                                                         blev amerikansk hjälte
2016   130              Hans Johansson                      Båtsman Per Emanuel  Danielson
Blomma
2016    141              SÖDERMÖREBILDER

2016    149              REGISTER 1987-2016

2017

2017       7                Ingrid Fröström                        Året som gick – 2016

 2017     13               Ingvar Martinsson                    Taxistationen i Hagby

2017      37               Lars Larsson                              Emil Liljegren -fiskhandlare                                                                                                     och speleman

2017     46                Sven Fredriksson                      Av bäckar små det blev en å

2017     53                Finn Bergstrand                        Barndom vid Kalmarsund

2017     63                Olof Johansson                         Minnen från Södermöre

2017    73                 Berit Arvidsson                         Brudarna från Starbäck

2017    78                 Lars Larsson                              Stugorna vid vägens ände

2017    91                  Wallentin Karlsson                En lanthandlares minnen

2017  107                 Alice Callans                              Maria  Carlanders                                                                                                                       födelsedagsfirande

2017  110                 Hans Johansson                      Gamla nyheter

2017  120                Berit Arvidsson                        Prästänkan som inte ville bli                                                                                                 konserverad

2017  126                Hans Johansson                      Åsknedslag i Hagby kyrka 1861

2017  128               Tore Karlsson                            Skarptorpet

2017  135               Bengt-Johan ”Joja” Geijer    Päroninventering

2017  142               Lars Larsson                              Beredskapsminnen

2017  153               SÖDERMÖREBILDER

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter