Sevärdheter

 

Mera sevärdheter i Södermöre

Kyrkor i Södermöre

Södermöre hembygdsförening omfattar fyra socknar och därför finns där fyra kyrkor: Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorp, av olika typer och ålder. Samtlliga väl värda ett besök.

Arby kyrka.

Arby kyrka har en mycket lång historia. En runsten från 1000-talets andra hälft, som hittats på kyrkogården, berättar att kristendomen redan vid den tiden nått bygden. den första kyrkan ska ha varit en träkyrka som stod klar vid 1100-talets början. Träkyrkan kompletterades och byttes under 1100- och 1200-talen ut mot en stenkyrka. Först tillkom den nuvarande kyrkans kor. Avslutningsvis byggdes ett torn i väster, enligt ritningar från 1747 med två spiror. Dessa revs 1770-1772 och tornkammaren införlivades med långhuset. Kyrkan har byggts om och renoverats under årens lopp, den senaste avslutades 1973. I kyrkan förvaras flera medeltida inventarier bl. a. en dopfunt och ett medeltida triumfkrucifix. Här finns också en runsten, som påträffades 1973. Alldeles utanför kyrkogårdens sydvästra hörn ligger än i dag de gamla kyrkstallarna.

Hagby kyrka

 

Sveriges största rundkyrka. En mäktig rundkyrka av bornholmsk typ. Byggd på 1100-talet och en av de gamla försvarskyrkorna i Möre. Den var ursprungligen försedd med centraltorn och hade 17 skottgluggar uppe under taket.

Halltorps kyrka

 

Lars Larsson hösten 2005Fotograf: Lars Larsson hösten 2005Började byggas omkring 1210 och var från början en kyrkoborg med fyra våningar. Den miste sin försvarskaraktär vid en ombyggnad på 1400-talet, men den helt unika källarvåningen finns fortfarande i behåll.

Voxtorps kyrka

Kyrkan uppfördes omkring 1240 i tuktad sandsten och gråsten. Från början hade den ett U-format kor i öster som under 1300-talet revs och ersattes med ett rektangulärt format kor med anslutande sakristia. År 1667 rasade kyrkans tak in. Takvalvet ersattes då med ett platt tak. 1895 revs det medeltida vapenhuset i söder och ersattes med ett vapenhus i väster. Samtidigt revs det platta taket och ersattes av en gipskupol. I väster togs även två nya fönster upp. 1958 slog åskan ned i kyrkan, som skadades svårt trots att ingen brand uppstod. Påföljande renovering gav kyrkan ny inredning i modernistisk stil. Nuvarande korfönster är en rekonstruktion av ett korfönster från 1400-talet.

Gods och gårdar i Södermöre

Wärnanäs – Mannerskantzka byggnad

 

En av Smålands största egendomar, vackert belägen vid Kalmarsund. Tillhörde riksdrotsen Bo Jonsson Grip, senare Sten Sture d.ä. och Gustav Vasa. På 1600-talet var Wärnanäs förvaltningscentrum för det oxenstiernska grevskapet i Söder Möre och ägdes av familjen Mannerskantz.

Näset på Wärnanäs gods

Näset Värnanäs

För visning kontakta Lars Larsson, tfn. 0480 – 44 50 10

Natur i Södermöre

Kanaberg

Stigmännens och skogstjuvarnas tillhåll.

150 m från vägen Söderåkra-Påryd ligger detta ca 1 ha stora område med jättestora stenblock. Dess grottor var i gamla tider ett tillhåll för fredlösa. Under 1800-talet huserade här de ökända Kanabergstjuvarna, varav den siste, Köhlmanna-Pelle, halshöggs på Vassmolösa avrättningsplats 1850.

Källa: Lennart Gunnarsson, tel: 0480-35053
Uppdaterad: 2011-04-14 19:03

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter