93-39-6 Nanny Jonsson, lärare i Trottorp.JPG

93-39-6 Nanny Jonsson, lärare i Trottorp.JPG
Nanny Jonsson, lärare i skolan i Trottorp. Bilden från 1921.
Arkiv: Tärnlid, Söderåkra.