96-85-09 Fler stenar i Resta Stenar.jpg

96-85-09 Fler stenar i Resta Stenar.jpg
Ytterligare sten i dungen vid Resta Stenar. 
Arkiv: Rune Persson 1994. (Södermöre Hbf pärm 9.)