Johanna Persson Trottorp bild76TJ..JPG

Johanna Persson Trottorp bild76TJ..JPG
Församlingssyster Johanna Persson, Trottorp, c:a 1928-29. 
Foto Tage Joelsson, Halltorp. Fotona är numrerade 1 till 130. Till samliga finns glasplåtar.