Bommar vid Prästlyckevägen bild540..JPG

Bommar vid Prästlyckevägen bild540..JPG
Bommar vid järnvägsövergången vid Prästlyckevägen. Järnväg Kalmar - Torsås.  
Foto: John Josephsson, Halltorp, 1888-1930. Till samtliga foton finns glasplåtar. Fotona är numrerade från 1 till 788.