Artur Olsson, Lyckeström bild103TJ..JPG

Artur Olsson, Lyckeström bild103TJ..JPG
Artur Olsson, Lyckeström, Halltorp.  
Foto Tage Joelsson, Halltorp. Fotona är numrerade 1 till 130. Till samliga finns glasplåtar.