Bröllop 54LJ..JPG

Bröllop 54LJ..JPG
Bröllop med gäster på Igelösa n:o 5. Brudparet är Per Jonsson och hustrun Rut Karlsson. Ruts mor och bror står till höger.
Arkiv: Lennart Johansson, Sandvik.