Igelösa 1 92-65.JPG

Igelösa 1 92-65.JPG
Igelösa n:o 1 i början av 1900-talet. Med vindmotor.
Arkiv: Gösta Johnsson, Igelösa.