Tröskning på Igelösa 1 92-56.JPG

Tröskning på Igelösa 1 92-56.JPG
Tröskning på Igelösa n:o 1, 1906. Per Johnsson står vid sprutan.
Arkiv: Gösta Johnsson, Igelösa.