Nilsson familjegravar Voxtorp 92-63.JPG

Nilsson familjegravar Voxtorp 92-63.JPG
Voxtorp kyrkogård 1907.Bröderna Per och Olof Nilssons familjegrav samt kyrkvärden Jonas Nilssons familjegrav bredvid varandra.
Arkiv: Gösta Johnsson, Igelösa.