Skördearbete Igelösa 92-67.JPG

Skördearbete Igelösa 92-67.JPG
Skördearbete med självavläggare, dragen av hästar, på Igelösa n:o 1, Per Herman Johnsson.
Arkiv: Gösta Johnsson, Igelösa.