96-39-09 Skogstorp Resby 1985.jpg

96-39-09 Skogstorp Resby 1985.jpg
Skogstorp Resby. "Själa-Kalles" hus 1985 med ägarna Allan Andersson och hustrun ?.
Arkiv: Lars Larsson, Ålebo. (Södermöre Hbf pärm 9.)