87-43. Okänd man.JPG

87-43. Okänd man.JPG
Harald Karlsson, Olsbo.
Arkiv: SHF, Gunnar Stenlids pärm nr 9. sid. i pärm 065.