Astrid Friman, Olsbo bild202..JPG

Astrid Friman, Olsbo bild202..JPG
Astrid Friman, Olsbo.    
Foto: John Josephsson, Halltorp, 1888-1930. Till samtliga foton finns glasplåtar. Fotona är numrerade från 1 till 788.