Släktkalas på Väntorp 23bk..JPG

Släktkalas på Väntorp 23bk..JPG
Släktkalas på Väntorp.
Arkiv: Birger Karlsson, f.d. Stackatorpet.