Skräddare John Johansson, Olsbo 92-29.JPG

Skräddare John Johansson, Olsbo 92-29.JPG
Skräddare John Johansson, Olsbo, med mor och mormor framför stugan. 
Arkiv: Edvin Persson.