Olsbo rp..jpg

Olsbo rp..jpg
Olsbo. Tidigare bodde Aina Nordström (syster till Gerhard Carlsson i Olsbo)

2010. Mattias Larsson och Anne Lindeblad.
Arkiv: Rune Persson, Halltorp.